Sukces pracownika Wydziału EZiT w programie im. Bekkera organizowanego przez NAWA

Uwaga!
Dokument który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła w dniu 23 listopada wyniki pierwszego naboru wniosków w Programie im. Bekkera. Stypendia na wyjazd zagraniczny do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie przyznanych zostanie 156 najlepszym wnioskodawcom. Wśród nich znalazł się wniosek złożony przez dr inż. Maję Kibę-Janiak, pracownika Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doktor Maja Kiba-Janiak uzyskała 19 pozycję wśród najlepszych wnioskodawców, którzy zostali wyłonieni spośród 519 złożonych wniosków.

Maja Kiba-Janiak aplikowała o trzymiesięczny wyjazd do Australii, w celu realizacji projektu nt. „Logistics in a city strategic planning in Australia”. Podczas pobytu aplikantka będzie odbywać staż naukowy na uniwersytecie w Melbourne oraz przeprowadzi badania naukowe wśród przedstawicieli samorządów lokalnych w Melbourne i Sydney. Wybór ośrodka goszczącego podyktowany był przede wszystkim doświadczeniem uczelni w zakresie logistyki miejskiej, zdobytym w ramach powstałej interdyscyplinarnej grupy badawczej i edukacyjnej „Technologie transportowe”, współpracującej z przemysłem, rządem i różnymi instytucjami publicznymi. W działalność grupy badawczej „Technologie transportowe” zaangażowany jest profesor Russell Thompson, wiceprezydent Instytutu Logistyki Miejskiej z siedzibą w Kioto w Japonii oraz kierownik Centrum Doskonałości Badań i Edukacji Volvo w Zrównoważonych Miejskich Systemach Transportu Towarowego. Współpraca z wybitnym profesorem w renomowanym ośrodku, realizującym innowacyjne projekty z zakresu logistyki miejskiej, przyczyni się do podniesienia kompetencji i umiejętności aplikantki oraz pozwoli zaadaptować wybrane rozwiązania stosowane w Melbourne do warunków polskich. Efektem stażu będzie publikacja naukowa w renomowanym czasopiśmie oraz koncepcja międzynarodowego projektu badawczego.

!!! GRATULUJEMY !!!

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem