1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261)
  2. Uchwała nr 3/2018 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny Wrocławiu
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r., Nr 204, 1200)
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
  6. UCHWAŁA NR R - 0000 - 64/13 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich wydawanych przez Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  7. ZARZĄDZENIE NR 87/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów doktora i doktora habilitowanego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem