Zasady rekrutacji studia stacjonarne

Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem stopnia magistra.

1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:

Dla absolwentów tego samego wydziału i kierunku (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Dla najlepszych, Dziekan rezerwuje do 75% miejsc (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego)


Dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku


Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza od limitu miejsc, właściwa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przeprowadzeniu wolnego naboru, co oznacza brak rozmowy kwalifikacyjnej.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem