Kadra naukowo-dydaktyczna

Działalność naukowa Wydziału prowadzona jest w 10 katedrach. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału to doświadczeni i doceniani wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Kadra liczy ponad 80 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 8 z tytułem profesora, 15 zatrudnionych na stanowisku profesora nad-zwyczajnego i 2 ze stopniem doktora habilitowanego.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału prowadzą badania w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz finanse.
Ich efektem są liczne monografie naukowe, artykuły publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, referaty wygłoszone na konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych.
Pracownicy są także autorami opracowań na rzecz praktyki gospodarczej oraz autorami wielu cennych na rynku edukacyjnym podręczników.
Wydział ma szczególne osiągnięcia, w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:

O wysokim poziomie dorobku naukowego pracowników Wydziału świadczą wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych w Polsce. W wyniku kolejnych ocen MNiSW Wydział nieprzerwanie od 15 lat ma najwyższą kategorię w tym zakresie.

3

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej w latach 1970-2015*


 

Lata

 

Ogółem

 

Magistrowie

i doktoranci

 

Doktorzy

 

Profesorowie

i doktorzy

habilitowani

 

1970          

18 13 2  3
 

1985              

68 39 21   8
 

1995               

90 53 27  10
 

1999               

101 54 34  13
 

2004         

104 39  
52
 13
 

2009             

104
10 78
 16
 

2014       

94

  69     23
 

2015*       

   88   
0
 63 
 25

*Stan w dniu 15.07.2015 r.


knd

Zmiany struktury kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej w latach 1970-2014

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem