Uprawnienia do nadawania stopni i tytułu naukowego

zdjecie_tubaDecyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 27 kwietnia 1992 roku Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.    

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z 27 kwietnia 1992 roku.

Uwzględniając potencjał naukowy Wydziału, wymagane kryteria prawne oraz po-trzebę dalszego rozwoju, Rada Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) 27 stycznia 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskiem o upraw-nienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 18 grudnia 2006 roku Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarzą-dzania i Turystyki – EZiT) w Jeleniej Górze otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 18 grudnia 2006 roku.

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego otwiera możliwość przeprowadzania na Wydziale EZiT w Jeleniej Górze przewodów habilitacyjnych oraz przygotowywania wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta RP. Jest to bardzo duży sukces naukowy Wydziału, ponieważ uzyskanie uprawnienia do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych wymagało spełnienia wielu kryteriów formalnoprawnych oraz merytorycznych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze jest jedynym w Polsce za-miejscowym wydziałem wyższej uczelni posiadającym pełne uprawnienia akademickie.

W ciągu 23 lat od daty uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki przeprowadzono 122 przewody doktorskie zakończone nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych. Stopień ten, poza pracownikami Wydziału, otrzymało 47 doktorantów spoza Wydziału, w tym 4 zagranicznych. Od 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki nadała 11 stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i 1 tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Uprawnienia do nadawania stopni i tytułu – wymagania ustawowe


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem