Stypendia dla wybitnych, młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Konkurs ETIUDA na stypendia doktorskie NCN

Z wnioskami o finansowanie stypendiów doktorskich mogą występować osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski.
więcej

Konkurs FUGA Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Z wnioskami o finansowanie krajowych "staży podoktorskich" mogą wystąpić:
  • osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora;
  • osoby w przypadku, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2014 r.
więcej

Program START

Roczne stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

więcej


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem