Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 

Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 18 grudnia 2006 roku Wydział  w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Tym samym Wydział posiada obecnie pełne prawa akademickie (od 1992 roku Wydział ma uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych).

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego otwiera możliwość przeprowadzania na Wydziale EZiT w Jeleniej Górze przewodów habilitacyjnych oraz przygotowywania wniosków o nadanie tytułu profesora przez Prezydenta RP.

Jest to bardzo duży sukces naukowy Wydziału, ponieważ uzyskanie uprawnienia do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych wymaga spełnienia wielu kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych.

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze jest jedynym w Polsce zamiejscowym wydziałem wyższej uczelni posiadającym pełne uprawnienia uniwersyteckie.

Sukcesy naukowe Wydziału EZiT są ważne także dla Jeleniej Góry i jej mieszkańców, ponieważ wzrasta ranga miasta jako ważnego ośrodka uniwersyteckiego, w którym można zrealizować pełny proces edukacyjny oraz zdobywać stopnie i tytuły naukowe.

Szczegóły:

na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne prowadzone są na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455.

  1. Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Markowskiej
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem