Katedra Finansów i Rachunkowości

Podstawowe obszary badań pracowników Katedry to: finanse publiczne (zarządzanie długiem publicznym, ubezpieczenia społeczne; podatki i opłaty w ochronie środowiska, finanse jednostek samorządu terytorialnego, kontrola i audyt wewnętrzny); finanse przedsiębiorstw (finanse sektora małych i średnich przedsiębiorstw, kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw, zarządzanie wartościami niematerialnymi i prawnymi); ubezpieczenia gospodarcze (czynniki rozwoju reasekuracji, stabilność finansowa sektora ubezpieczeń jako dobro publiczne); bankowość (kryzysy bankowe, upadłość konsumencka, fundusze gwarancyjne w sektorze bankowym, bankowe formy wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw); rynek finansowy (stabilność finansowa rynków finansowych, system rekompensat dla inwestorów, fundusze inwestycyjne – bariery i stymulanty rozwoju); rachunkowość (nowoczesne rachunki kosztów, rachunek kosztów w jednostkach ochrony zdrowia, gospodarka rezerwami w bankach).

Pracownicy


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem