październik 2017 r.


5-6.10.2017 r. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze był współorganizatorem XX regionalnej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Wydział udostępnił organizatorom festiwalu sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne dla części imprez organizowanych w Jeleniej Górze. 9 pracowników i 7 doktorantów zaprezentowało uczniom szkół ponadgimnazjalnych 13 oryginalnych zajęć popularnonaukowych promujących nauki ekonomiczne. Wystąpienia przygotowano w atrakcyjnych formach: wykładów, warsztatów, pokazów, gier oraz dyskusji. 5 października jeden z pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału wystąpił z wykładem w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej. W dniu 11 października 2017 r. jeden z pracowników Wydziału zaprezentował wykład i warsztat w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu.
7.10.2017 r. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gromadce odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu tj. JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta oraz Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE.
9.10.2017 r. Odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Uroczysta inauguracja rozpoczęła cykl spotkań w ramach obchodów 25-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Władze Wydziału reprezentowała Prodziekan ds. Nauki dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. nadzw. UE.
9.10.2017 r. Odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Wydział reprezentował Dyrektor Administracyjny mgr Wojciech Wachowicz.
11.10.2017 r.

Po długiej chorobie zmarł prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki pracownik naukowy Wydziału, naukowiec, poeta, eseista, ale także dydaktyk, który prowadził interesujące wykłady m.in. z filozofii dla studentów i doktorantów Wydziału. Pan Profesor był wybitnym specjalistą uprawianej dziedziny naukowej, autorytetem i mentorem dla wielu z nas. Był wysoko cenionym pracownikiem Wydziału i jesteśmy dumni, że pracował pośród nas.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 października o godzinie 12.00, na nowym cmentarzu w Cieplicach (przy ul. Krośnieńskiej). Przedstawiciele Wydziału (kolegium dziekańskie i dr hab. Waldemar Tyc prof. nadzw. UE) uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu. Mowę pożegnalną w imieniu społeczności akademickiej wygłosiła Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE. Prof. dr hab. Bogusław Fiedor odczytał list J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzeja Kalety oraz pożegnał Profesora Jana Kurowickiego w imieniu przyjaciół. Podczas uroczystości pogrzebowej głos zabrał były Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Tomasz Winnicki, wiceprezydent Jeleniej Góry Piotr Paczóski oraz Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem dr hab. Adam Płachciak.

11.10.2017 r.

Na Uniwersytecie Technicznym w Libercu odbyła się 6. Międzynarodowa konferencja nt. "Zrównoważony rozwój uczelni wyższych w ERN zrzeszonych w ACC" organizowana przez Akademickie Centrum Koordynacyjne szkół wyższych z Euroregionu Nysa (ACC). Tematem konferencji była współpraca uczelni zrzeszonych w ACC.

Konferencję rozpoczęła uroczystość oficjalnego objęcia przez dr hab. Elżbietę Sobczak, prof. nadzw. UE, Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, funkcji Przewodniczącej Prezydium ACC.

Konferencja stanowiła również okazję do uczczenia 25-lecia założenia ACC. Wśród wyróżnionych założycieli ACC znaleźli się zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego: dr Franciszek Adamczuk, prof. Bogusław Fiedor oraz prof. Tadeusz Borys.

W ramach konferencji pracownicy Wydziału EZiT: dr Bartosz Bartniczak, prof. Andrzej Rapacz oraz dr Sabina Zaremba-Warnke zaprezentowali projekty międzynarodowe, realizowane w ramach współpracy w ACC.

13.10.2017 r.

Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bolesławcu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Wykład inauguracyjny nt. "Moralne dylematy społeczeństw czasów ponowoczesnych" wygłosił dr hab. Adam Płachciak. W trakcie uroczystości nastąpiło symboliczne przekazanie funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Trzeciego Wieku oddział w Bolesławcu przez dotychczasowego Pełnomocnika dr Maję Jedlińską nowemu przedstawicielowi Władz Rektorskich dr hab. Agnieszce Skowrońskiej prof. nadzw. UE. Słuchaczom wręczono także wyróżnienia za aktywność na rzecz UTW w roku akademickim 2016/2017.

13.10.2017 r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - zorganizowano na Wydziale spotkanie integracyjne. W spotkaniu udział wzięli pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Wydziału, administracyjni oraz zaproszeni emerytowani nauczyciele akademiccy. Spotkanie zgromadziło około 60 uczestników.

14.10.2017 r.

Kilkudziesięciu pedagogów i pracowników placówek oświatowych otrzymało z rąk prezydenta Jeleniej Góry nagrody finansowe, podczas obchodów Dnia Nauczyciela. Uroczystość odbyła się w Zdrojowym Teatrze Animacji. Wydział reprezentowała Dziekan Wydziału dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE.

17.10.2017 r.

Dziekan Wydziału na podstawie §49 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powołała dra Piotra Zawadzkiego do pełnienia obowiązków Wydziałowego Koordynatora ds. Mobilności Studentów. Do głównych zadań Koordynatora będzie należało upowszechnianie wśród studentów Wydziału informacji o różnych formach mobilności wewnętrznej (krajowej) i zewnętrznej (zagranicznej) oferowanych studentom.

18.10.2017 r.

W siedzibie EUWT NOVUM w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu Interreg Republika Czeska-Polska, nt. "Polsko-czeska współpraca szkół wyższych i jej wpływ na rynek pracy (oś priorytetowa 3 programu operacyjnego)". W spotkaniu uczestniczyli po stronie polskiej: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Politechnika Wrocławska Wydział Techniczno-Informatyczny w Jeleniej Górze. Stronę czeską reprezentowały uczelnie: Palacký University Olomouc, Technická Univerzita v Liberci (TUL) oraz Univerzita Hradec Králové (UHK), a także przedstawiciele Izb Gospodarczych z Liberca i Hradec Kralove. Wydział reprezentowała Prodziekan ds. Dydaktyki dr Magdalena Rękas.

19-21.10.2017 r.

W Wojanowie miała miejsce Sesja strategiczna, Pionu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie miało na celu przygotowanie pionu podległego Kanclerz UE do wdrożenia idei zarządzania Lean UE. Skupiono się na identyfikacji procesów oraz problemów komunikacyjnych występujących pomiędzy komórkami współpracującymi. Wydział reprezentował Dyrektor Administracyjny mgr Wojciech Wachowicz, oraz Kierownicy Działów: Zastępca Kwestora mgr Halina Czapska, mgr Agnieszka Zygmunt, mgr inż. Aleksander Wrzesień. Na zaproszenie Pani Kanclerz Teresy Kłusek w spotkaniu udział wzięli J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta oraz Dziekan Wydziału dr hab. Elżbieta Sobczak prof. nadzw. UE.

21.10.2017 r. Odbyły się Uroczyste Obchody Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze. Wydział reprezentowała Prodziekan ds. Dydaktyki dr Magdalena Rękas.
26.10.2017 r.
Odbył się wykład otwarty Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta RP w kadencji 1995-2005. Tematem spotkania była "Konstytucja RP - 20 lat później". Wykład otwarty zorganizowano we współpracy z Fundacją im. Jerzego Szmajdzińskiego.
31.10.2017

Odbyło się spotkanie z Prezesem Klastra Innowacyjnego Wytwarzania z Wrocławia, Panem Pawłem Hofmanem, które dotyczyło perspektyw współpracy w zakresie projektów rozwojowych. Spotkanie zainicjował Prof. Andrzej Dudek. Oprócz niego w spotkaniu uczestniczył dr Piotr Zawadzki i dr Anna Baraniecka

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem