Praktyki/staż/wolontariat/...

Praktyka obowiązkowa- rok 2

Przez praktykę zawodową należy rozumieć przewidziany planem studiów trzytygodniowy okres przeznaczony na pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności studenta w miejscu wyznaczonym przez organizatora praktyk.

Studenckie praktyki zawodowe mają na celu:

  1. Poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
  3. Pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
  4. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy,a także – w miarę możliwości:Poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich, itp.,
  5. Poszerzenie znajomości języków obcych,
  6. Gromadzenie materiałów, danych i informacji do przygotowywanej pracy dyplomowej – licencjackiej – więcej


Praktyki fakultatywne

Masz mniej zajęć w tym semestrze i więcej wolego czasu?

Być może warto jego część przeznaczyć na odbycie praktyk i zdobycie tak cennego doświadczenia i nowych umiejętności.Nic tak bardzo bowiem nie przemawia do poszukującego nowego pracownika pracodawcy, jak szeroka i bogata kolumna o nazwie „Doświadczenie zawodowe” w Twoim CV.
Problem w tym, że kończąc studia niewiele można tam tak naprawdę wpisać, bo i skąd.

Wakacyjne prace dorywcze i wyjazdy zagraniczne, to niewątpliwie cenne doświadczenia, obok których żaden pracodawca nie przejdzie obojętnie, jednak będzie on szukał także czegoś więcej: praktyki związanej z kierunkiem odbywanych studiów. Każdy z nas będąc studentem Wydziału GRiT ma obowiązek odbyć miesięczną praktykę zawodową. Mało kto wie jednak, iż poza nią może też starać się o praktyki dobrowolne tzw. fakultatywne, i to w dowolnym wymiarze czasowym.

Jeśli masz „luźniejszy” semestr możesz swoją praktykę odbywać np. 2 razy w tygodniu w okresie pełnego semestru, lub kilku miesięcy. Wszystko jest kwestia umowy pomiędzy Tobą a pracodawcą. W rezultacie jednak kończąc studia będziesz mógł/mogła pochwalić się dużą dawką praktycznego doświadczenia w zawodzie, a niejeden pracodawca biorąc pod uwagę czas, który spędził aby Cię przeszkolić nie będzie nawet chciał się z Tobą rozstawać.

Praktykę fakultatywną możesz zorganizować sobie we własnym zakresie, jeśli jednak masz chęci, a brak Ci kontaktów zapraszamy do nas – z radością pomożemy.

Procedura ubiegania się o praktyki fakultatywne:

1. Złożenie w Dziekanacie podania skierowanego do Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych lub Niestacjonarnych

wzór podania o możliwość odbycia praktyki fakultatywnej

2. Po wyrażeniu zgody przez Prodziekana na odbycie praktyki fakultatywnej należy uzyskać pisemne potwierdzenie z firmy o chęci przyjęcia na praktykę studenta.

3. Złożenie w Dziale Informacji i Rozwoju zaopiniowanego przez Prodziekana podania wraz ze zgodą firmy

4. Odbiór trzech egzemplarzy umowy trójstronnej.

5. Przekazanie wszystkich egzemplarzy umowy osobie upoważnionej w firmie do jej podpisania.

6. Przekazanie do Działu Informacji i Rozwoju jednego egzemplarza umowy z kompletem podpisów (Drugi podpisany egzemplarz zostaje w firmie, a trzeci pozostaje w dyspozycji studenta)

 

Staż

Staż jest jedną z metod rekrutacji stosowana przez firmy prywatne i instytucje państwowe. Pozwala on na przygotowanie do pracy osoby nie posiadającej doświadczenia zawodowego. Może występować w dwóch formach:

  1. organizowany przez firmę z własnych środków finansowych (zdarza się stosunkowo rzadko)
  2. organizowany przez firmę bądź instytucję z wykorzystaniem refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy

W programie stażowym (opcja 2) udział brać mogą absolwenci, którzy ukończyli już podjętą naukę (np. studia).

Ciekawostką, o której czasami nie wiedzą nawet niektórzy urzędnicy, jest fakt, iż student może starać się o przyznanie stażu w urzędzie w którym jest zarejestrowany, sam staż jednak może odbyć w dowolnym miejscu w Polsce. Pieniądze są bowiem „przypisane” do osoby a nie do miejsca.

 

Wolontariat 

Dlaczego warto pracować jako wolontariusz?

Nie ma chyba w naszym kraju tak głęboko rozwijającej osobowość, a jednocześnie tak bardzo niedocenianej formy zdobywania nowych doświadczeń.

Wolontariat daje niepowtarzalną możliwość wzbogacania siebie i swoich umiejętności, pozwala włączyć się w życie społeczne oraz nieść pomoc potrzebującym. Nade wszystko jednak pozwala pracodawcy docenić Ciebie jako osobę potrafiącą się zaangażować w prace, niezależnie od korzyści materialnych, które ona przynosi.

Uważasz, że wolontariat to coś dla studentów socjologii lub pedagogiki ???

Nic bardziej mylnego. Umiejętności społeczne, praca w grupie, zdolności przywódcze czy komunikatywność – to cechy uniwersalne poszukiwane dziś na każdym stanowisku.

Firmy komercyjne mające możliwości wyboru, chętniej zatrudniają osoby, które w przeszłości angażowały się w wolontariat. W oczach pracodawców osoba taka jawi się, jako człowiek otwarty, posiadający szerokie zainteresowania i wrażliwy na otaczającą go rzeczywistość.

Oferty wolontariatu

Kursy i certyfikaty

 Dyplom w ręce, „mgr” na wizytówce i do pracy ??? Czemu nie, ale czy to na pewno wystarczy ???

Zanim staniesz oko w oko ze swoim przyszłym pracodawca warto jest zainwestować w coś jeszcze. W co ???

Obok praktyk, staży i wolontariatu dzisiejszy pracodawca największą uwagę przywiązuje do podnoszenia własnych kwalifikacji oraz znajomości języków obcych.
Kursy i certyfikaty stają się wiec niepowtarzalną okazją do inwestowania w swój własny potencjał. Często płatne, jednak pokazują pracodawcy, iż znasz swoja wartość i możliwości.

Jeśli Ty nie wahasz się inwestować w siebie: on tez nie będzie.
Poszukaj ofert na własną rękę lub zgłoś się do Działu Informacji i Rozwoju

 

Praca za granicą

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem