Rachunkowość budżetowa

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

Adresaci

Studia przeznaczone są do absolwentów szkół wyższych, zamierzających uzupełnić swoją wiedzę zawodową oraz zwiększyć posiadane umiejętności i kompetencje

z zakresu rachunkowości, w szczególności rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Są one przeznaczone zarówno dla osób pracujących w sektorze finansów publicznych, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 220 godz.

Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

1.

Usługi publiczne i organizacja ich świadczenia

4

2.

Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych

8

3.

Podatki i opłaty lokalne

8

4.

Procedura budżetowa

8

5.

Klasyfikacja budżetowa

4

6.

Sprawozdawczość budżetowa        

4

7.

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

8

8.

Udzielanie dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego

10

9.

Rozliczanie środków pomocowych w jednostkach sektora finansów publicznych

8

10.

Dyscyplina finansów publicznych

8

11.

Rachunkowość budżetu

8

12.

Kontrola zarządcza   

8

13.

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

8

14.

Zamówienia publiczne

8

15.

Rachunkowość jednostek budżetowych

40

16.

Rachunkowość zakładów budżetowych

16

17.

Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych

8

18.

Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

8

19.

Wykorzystanie Excela w planowaniu finansowym

8

20.

Informatyczne systemy zarządcze w jednostkach sektora finansów publicznych

8

21.

Seminarium

30

RAZEM

220

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzaniai Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Gospodarki Przestrzennej, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni praktycy z zakresu rachunkowości i finansów w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (dr A. Babczuk), główny inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (mgr D. Grzelka), specjalista w zakresie zamówień publicznych (adw. E. Wojterek-Kuszyńska), Skarbnik Gminy Kamienna Góra (mgr R. Kachniarz), specjalista w zakresie rozliczania projektów unijnych Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (dr A. Mroczek-Czetwertyńska).

Kierownictwo i opieka naukowa

dr Wojciech Krawiec

Katedra Finansów i Rachunkowości

tel. 75 75 38 241, 600 91 92 69

e-mail: wojciech.krawiec@ue.wroc.pl, wojciech.krawiec@gmail.com

pok. 99, bud. A

prof. dr hab. Grażyna Borys

Katedra Finansów i Rachunkowości

tel. 75 75 38 219

pok. 85, bud. A

Cena


Opłaty za studia podyplomowe organizowane na Wydziale EZiT (Jelenia Góra) prosimy wnosić na konto:

BZ WBK SA nr 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 z dopiskiem EZIT Rachunkowość budżetowa Krawiec


Kontakt i zapisy

Opłaty za studia podyplomowe organizowane na Wydziale EZiT (Jelenia Góra) prosimy wnosić na konto:

BZ WBK SA nr 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 z dopiskiem EZIT Rachunkowość budżetowa Krawiec

Osoba do kontaktu oraz obsługa administracyjna szkoleń:

Dziekanat studiów II-go stopnia

tel. 75 38 395

Zapisy na studia podyplomowe trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego, należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Dziekanat studiów II-go stopnia
ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 59
58-500 Jelenia Góra

Terminy

Wymagane dokumentyzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem