Profil naukowy prof. zw. dr hab. Marka Walesiaka

prof._Walesiak_3Prof. zw. dr hab. Marek Walesiak, ur. 17 czerwca 1957

 

 

 

Przebieg pracy zawodowej 

Przebieg pracy naukowej

Kierunki zainteresowań naukowo-badawczych

A.    Do powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego (lata 1981-1996)

B.    Po powołaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego (od 1996 roku)

Dorobek naukowy (do 31.12.2007)

Ogółem 162 publikacje (w tym autorstwo i współautorstwo), na które składa się:

Dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych

A. Przewody doktorskie zakończone

 1.  Artur Zaborski, Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań marketingowych. Data otwarcia i zamknięcia przewodu: 31.05.1996 i 29.09.1998;
 2. Adam Kurzydłowski, Drzewa klasyfikacyjne w badaniach marketingowych. Data otwarcia i zamknięcia przewodu: 27.09.2000 i 11.07.2002;
 3. Mirosława Sztemberg-Lewandowska, Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych. Da-ta otwarcia i zamknięcia przewodu: 27.09.2000 i 27.06.2003;
 4. Bartłomiej Jefmański, Analiza dyskryminacyjna w profilowaniu segmentów rynkowych. Data otwarcia i zamknięcia przewodu:     10.06.2005 i 23.11.2007;
 5. Marcin Pełka, Analiza danych symbolicznych i jej wykorzystanie w badaniach marketingowych. Data otwarcia i zamknięcia przewodu: 01.07.2005 i 23.11.2007)

B. Recenzje rozpraw doktorskich - 17

C. Recenzje wydawnicze prac habilitacyjnych, dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej: 7

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych (pełnione funkcje)

Zakres współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi

 1. Uniwersytet w Hasselt – Diepenbeek (Belgia). Udział w intensywnym programie z zakresu „Business Management (10.04 – 10.07.1991).
 2. Uniwersytet w Akwizgranie (Niemcy). Staż naukowy (10.04 – 23.04.1994).
 3. Uniwersytet w Hasselt – Diepenbeek (Belgia). Staż naukowy (29.04 – 12.05.1995).
 4. Uniwersytet w Limerick (Irlandia). Staż naukowy (10.02 – 23.02.1996).
 5. Marseilles Business School – Groupe Ecole Supérieure de Commerce Marseille-Provence(Francja). Staż naukowy (9.06 – 22.06.1996).
 6. Uniwersytet w Limerick (Irlandia). Staż naukowy (6.06 – 19.06.1997).
 7. Uniwersytet w Groningen (Holandia). Tygodniowy wyjazd naukowy (czerwiec 2000).

Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną

Nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej w latach: 1986, 1989, 1992, 1994-2007. 


 

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem