Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

30 września 2013 r. r. odbyła się XLV inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Uroczystość zaszczycili: Prezydent Miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła, Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry – Leszek Wrotniewski, Starosta Jeleniogórski – Jacek Włodyga, a także Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego – Rafał Mazur oraz Posłowie: Posłanka Marzena Machałek, Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i Poseł Adam Lipiński.

Ze szczególną serdecznością Dziekan Wydziału prof. dr hab. Marek Walesiak przywitał przedstawicieli środowisk akademickich z regionu i z zagranicy specjalnie przybyłych na tę uroczystość, przedstawicieli szkół średnich, a także instytucji i podmiotów gospodarczych, dzięki którym studenci mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w trakcie staży i praktyk studenckich.

Inaugurację rozpoczęto od wysłuchania hymnu narodowego, po którym wystąpił JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału EZiT prof. dr hab. Marek Walesiak, który rozpoczął przemówienie od przekazania danych statystycznych dotyczących Wydziału.

Zgodnie w tradycją Profesor Walesiak złożył krótkie sprawozdanie z działalności Wydziału w roku akademickim 2012/2013.

Na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, Turystyka oraz na studiach doktoranckich studiuje dziś 1.565 studentów i doktorantów, w tym:

W imieniu braci studenckiej żaków przywitała Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Inga Mączka.

Immatrykulacji studentów dokonali Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz Prorektor ds. Rozwoju i Promocji prof. UE dr hab. Ryszard Brol.

Miłym akcentem tegorocznej inauguracji roku akademickiego były uroczyste promocje doktorskie. Dyplomy uroczyście otrzymali: dr Katarzyna Markowska, dr Beata Owczarczyk, dr Edward Szczerbień, dr Stefan Zawierucha, dr Wojciech Krawiec, dr Leszek Kaźmierczak-Piwko.

Jak co roku z rąk prof. UE dr hab. Ryszarda Brola – Prorektora ds. Rozwoju i Promocji oraz dra Artura Zaborskiego – Prodziekana ds. studiów stacjonarnych, dyplomy uznania za bardzo dobre wyniki w nauce w ubiegłym roku akademickim otrzymali studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W trakcie tegorocznej inauguracji dyplomy uznania za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne z rąk Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Wandy Kopertyńskiej oraz Prodziekan ds. Nauki – prof. UE dr hab. Elżbiety Sobczak – otrzymali doktoranci.

Tradycyjnie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego wyczytał nazwiska pracowników, którym przyznał nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  nt. Co to jest Data Mining?
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem