Oferta usług Katedry Gospodarki Regionalnej

Oferta dla biznesu:

Wnioski aplikacyjne oraz studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Wybrani pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej uprawnieni są do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa lub z udziałem Skarbu Państwa (rejestracja danych osobowych w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa).

Oferta dla administracji publicznej:

Wnioski aplikacyjne oraz studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. Regionalny Program Operacyjny).

Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego:

Usługi dla władz samorządów terytorialnych w zakresie zarządzania strategicznego:

Usługi dla władz samorządów terytorialnych w zakresie planowania sektorowego w zakresie budowy lub aktualizacji oraz zarządzania wdrażaniem gminnych, miejskich i powiatowych programów:

Oferta edukacyjna:

Studia podyplomowe „Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce”.

Pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zamierzają uruchomić studia podyplomowe pt. „Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce”, które rozpoczną się w październiku 2015 roku. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, nielegitymujących się wyższym wykształceniem ekonomicznym, do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” i „Ekonomia w praktyce”. Absolwent tego kierunku uzyska przygotowanie teoretyczne i kwalifikacje praktyczne w zakresie prowadzenia ww. zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych form transferu wiedzy, takich jak: nauczanie poprzez studia przypadku, gry i symulacje biznesowe, ćwiczenia warsztatowe, a także konwencjonalnych metod dydaktycznych.

Szczegółowe informacje na stronie www

Szkolenia:

Istnieje możliwość zamawiania szkoleń na życzenie Klienta (CustomTailored Solutions).zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem