Pierwsza w historii Wydziału zespołowa obrona pracy dyplomowej

W dniu 19 września 2017r. w murach Wydziału EZiT odbyła się pierwsza w historii Wydziału zespołowa obrona pracy dyplomowej. Autorami pracy są: Agnieszka Klimowicz, Kinga Dębska i Adam Pokosz, a promotorami dr Anna Baraniecka i dr Tomasz Kołkowski. Recenzentem pracy jest dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. nadzw. UE.

Celem pracy pt „Ekonomiczno-społeczne efekty wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w mieście Jelenia Góra oraz powiecie jeleniogórskim” jest identyfikacja obecnego stopnia wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez organizacje działające na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego oraz wskazanie perspektyw w tym obszarze wraz z korzyściami i zagrożeniami dla lokalnej gospodarki i społeczeństwa.

W omawianej pracy Autorzy dokonali przeglądu literatury dotyczącej transportu, w tym szczególnie transportu powietrznego i dronów, omówili trendy światowe w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych oraz dokonali profesjonalnych analiz : ekonomicznej i strategicznej, których wyniki wykazały cechy sektora dronów oraz określiły jego oddziaływanie społeczno - ekonomiczne. Bardzo istotną częścią pracy były badania przeprowadzone wśród podmiotów z terenu powiatu jeleniogórskiego, które wykorzystują lub mogłyby wykorzystywać drobny do wsparcia swojej działalności.

Praca została oceniona na ocenę bardzo dobra i zostanie wydana w formie książki, nie tylko po to aby docenić trud młodych naukowców, ale również po to aby motywować innych studentów do podejmowania ambitnych i użytecznych społecznie tematów prac dyplomowych. Na Wydziale Ekonomii Zarządzania i Turystyki inicjuje i realizuje się szereg innowacyjnych projektów, a zespołowa praca dyplomowa jest jednym z wielu, w których jeleniogórski Wydział jest pionierem, tak na poziomie Uniwersytetu Ekonomicznego, jak również innych szkol wyższych w regionie i w kraju.


Serdecznie gratulujemy !

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem