Komunikaty i aktualności


Zaliczenie semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

Przypominamy, że do 30 czerwca 2019 roku należy złożyć w dziekanacie wszystkie dokumenty niezbędne do zaliczenia semestru, w tym  wypełniony  Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta. Wszystkie aktywności wymienione przez Doktorantów wymagają stosownego potwierdzenia (kserokopie publikacji, certyfikaty potwierdzające udział w konferencjach, pisemne zaświadczenia o aktywnym zaangażowaniu w prace kół naukowych/wydziałowych i uczelnianych komisji, itp.)

Seminarium nt. publikowania w międzynarodowych czasopismach

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym publikowania w międzynarodowych czasopismach. Seminarium odbędzie się 14 czerwca 2019 roku w godzinach 11.00-14.00 (2 P, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Spotkanie poprowadzi prof. Michael Haenlein, który pracuje na stanowisku profesora w filii ESCP w Paryżu, jest również Dyrektorem Naukowym ESCP Europe - Centrum badań nad Big Data, Prodziekanem ds. studiów doktoranckich. Według Google Scholar dorobek profesora plasuje się na 75 pozycji w wśród najczęściej cytowanych naukowców: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=U8EpCO8AAAAJ. Artykuły M. Haenleina były publikowane m.in. w: Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing (IJRM), European Management Journal, Business Horizons and the California Management Review. Od 2012 do 2015 był Redaktorem Naczelnym European Management Journal. Obecnie jest Redaktorem Tematycznym w Journal of Marketing, Redaktorem w International Journal of Research in Marketing oraz  Redaktorem Współpracującym w Journal of Management Analytics. Seminarium jest spotkaniem otwartym, bez limitu miejsc (Seminarium 14.06.pdf). Zapisy: https://forms.gle/zzxSndAqf6Xs7HP38 .Wszelkie dodatkowe informacje dostępne u Pani Ewy Popowicz - Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Centrum Obsługi Badań Naukowych UE we Wrocławiu  (telefon: 71 36 80 171, e-mail: ewa.popowicz@ue.wroc.pl )


X Kongres Ekonomistów Polskich

W imieniu Organizatorów informujemy, że w dniach 28-29 listopada 2019 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się X Kongres Ekonomistów Polskich. Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu będzie Ekonomiści dla rozwoju. Kongres ukierunkowany jest na debatę nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.kongresekonomistow.pl

Konkurs o nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Informujemy, że 23 kwietnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła VIII edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Regulamin Konkursu przewiduje nagrodę w  wysokości 15 000 zł. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w  wysokości 5 000 zł. Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku upływa 16 sierpnia 2019 roku.
Szczegółowe informacje:
Edycja VIII 2019 Konkursu o nagrodę 15.000zł
Pismo UKNF_07-05-2019
Uchwała nr 172_2019 oraz Regulamin Konkursu_23-04-2019
Zarządzenie nr 36_2019 Przewodniczącego KNF_30-04-2019

Konkurs „Młodzi Naukowcy”

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w Konkursie  „Młodzi Naukowcy”. Istnieje szansa zatrudnienia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu dla najlepszych, najambitniejszych, rozwijających się naukowo i znajdujących pasję w pracy dydaktycznej.
Konkurs „Młodzi Naukowcy” – Zarządzenie  Nr 33/2019 Rektora UE we Wrocławiu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu
Konkurs „Młodzi Naukowcy” – Regulamin

Finansowanie badań naukowych realizowanych w 2019 r. przez Młodych Naukowców i Doktorantów na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze – składanie wniosków tylko do 22 maja 2019 roku

Szanowni Doktoranci, istnieje możliwość uzyskania finansowania ściśle określonych efektów działalności naukowo-badawczej młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2019 r. Wnioski o finansowanie badań naukowych, przygotowane na specjalnych formularzach, zaakceptowane przez kierownika katedry, młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich składają do Kierownik Biura Obsługi Wydziału – mgr Anny Nowak-Kowalskiej (pokój 55, budynek A) w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2019 r.
Z subwencji będą finansowane wyłącznie opłaty za:

 • czynny udział w konferencji naukowej w 2019 r., w tym w Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze nt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce.
 • publikację artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym wyłącznie z ministerialnej listy czasopism oraz monografii wydanej wyłącznie przez wydawnictwo z ministerialnej listy wydawców;
 • tłumaczenie artykułu naukowego przeznaczonego do publikacji w materiałach z konferencji międzynarodowej, które są indeksowane w prestiżowej bazie (Scopus, Web of Science) lub w czasopiśmie naukowym z ministerialnej listy czasopism lub monografii wydanej przez wydawnictwo z ministerialnej listy wydawców.

Z subwencji nie będą finansowane zakupy sprzętu komputerowego. Przyznane środki bezwzględnie muszą być wykorzystane w 2019 r.


Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Szanowni Doktoranci, jako organizatorzy Konferencji Naukowej nt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce” zapraszamy do aktywnego udziału w tej wyjątkowej dla naszego Wydziału konferencji.
Przewidziane są następujące panele dyskusyjne: Ekonomiczne i społeczne problemy logistyki, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - Samorząd – Współpraca, Jakość życia jako cel nadrzędny rozwoju, Nowe trendy w zarządzaniu niematerialnymi zasobami organizacji, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych.
Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie 4 czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", co wiąże się z ich wyższą punktacją i może stanowić dla Państwa dodatkowy argument jako uczestników.
Rejestracja online oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: knezit.ue.wroc.pl/index.php


Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza VIII edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.
Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych.
Szczegóły: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy


III Ogólnopolska Konferencja nt. „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach Młodych Naukowców”

Szanowni Doktoranci, w imieniu Organizatorów zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach Młodych Naukowców”, która odbędzie się 24 maja 2019 r. oraz na  bezpłatne warsztaty praktyczne, które odbędą się 23 maja 2019 r.    Szczegóły


Spotkanie w sprawie konkursów NCN

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Narodowego Centrum Nauki, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (budynek P, sala 2). Spotkanie dotyczyć będzie prezentacji konkursów oferowanych przez NCN oraz przygotowania wniosków grantowych.
Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/d8iLbqI6ixPYLtHi2
Informacje: cobn@ue.wroc.pl
Osoba do kontaktu: Ewa Popowicz e-mail: ewa.popowicz@ue.wroc.pl, tel.: 71/ 36-80-171


XIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ACC Euroregionu Nysa

W imieniu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki jako członka ACC - Akademickiego Centrum Koordynacyjnego Szkół Wyższych w Euroregionie Nysa, serdecznie zapraszamy na XIII międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców ACC Euroregionu Nysa
resized_200x200_acc_logo
Konferencja jest dedykowana studentom i doktorantom szkół wyższych Euroregionu Nysa, którzy mogą zaprezentować rezultaty swoich prac dyplomowych i doktorskich, Konferencja odbędzie się dnia 16 maja 2019 roku w Jeleniej Górze, przy ulicy Kochanowskiego 8, w auli H, w godzinach 10.00 – 17:00. Opłata konferencyjna wynosi 120 złotych (na konto: BZWBK, Nr: 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430, Nr IBAN: PL10 1090 1926 0000 0001 1388 8430, KOD SWIFT: WBKPPLPP, (z dopiskiem: Young Scientist ACC 2019  i nazwiskiem uczestnika) i obejmuje materiały konferencyjne, publikację tekstu referatu, przerwę kawową i obiad. Do dnia 26 kwietnia 2019 roku prosimy o przelanie opłaty konferencyjnej oraz przesłanie formularza zgłoszenia  na adres: sabina.zaremba-warnke@ue.wroc.pl
Więcej informacji:
Application_2019_ACC.docx
ACC_Young_scientist2019Flyer.pdf


Dolnośląski Festiwal Nauki - zaproszenie do udziału

W imieniu Prodziekan ds. Nauki dr hab. Agnieszki Skowrońskiej, prof. nadzw. UE - Wydziałowego Koordynatora do spraw DFN zapraszamy do udziału w XXII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, który w tym roku odbywać się będzie na naszym Wydziale w dniach 10-11 października 2019 r.
Zapraszamy do zgłaszania imprez (formularz) – wykładów, pokazów, wystaw, warsztatów, prezentujących w przystępny sposób obszar badawczy jednostek, zainteresowania naukowe pracowników, doktorantów, obszar działań kół naukowych w terminie do dnia 18 marca 2019 r.
Wypełnione formularze proszę kierować na adres Uczelnianego Koordynatora DFN - dr hab. inż. Agnieszki Orkusz, prof. UE (e-mail: agnieszka.orkusz@ue.wroc.pl, tel.: 713680480). Kopię wypełnionego formularza proszę kierować na adres: agnieszka.skowronska@ue.wroc.pl


Zapraszamy do udziału w konkursie "Młode Talenty 2019"

Dolnośląski Klub Kapitału podjął kolejną inicjatywę promowania i nagradzania studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki, którzy odnieśli znaczący sukces w różnych sferach życia. W tym celu Dolnośląski Klub Kapitału zaprasza społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego do udziału w drugiej edycji konkursu „Młode Talenty”. Zgłoszenia dokona JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez uczelnianą Komisję ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału “Młode Talenty”, pod przewodnictwem dra hab. Bogusława Półtoraka, prof. UE.
Nagrody zostaną wręczone w kategoriach:

 1. sukces naukowy,
 2. sukces w zakresie innowacji,
 3. sukces artystyczny,
 4. sukces w działalności społecznej,
 5. sukces w działalności przedsiębiorczej,
 6. sukces sportowy.

Zgłoszenia w formie własnoręcznie podpisanej “Ankiety dla kandydatów do konkursu Młode Talenty” wraz z CV (1 strona A4) oraz opisem osiągnięcia ze wskazaniem kategorii (opis 1 strona A4) należy składać w Dziekanacie (pokój 55A) do dnia 4 marca 2019 r. Do dnia 25 marca 2019 r. lista osób nominowanych z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zostanie przekazana organizatorom konkursu.
Ankieta dla kandydatów do konkursu Młode Talenty
Regulamin konkursu Młode Talenty 2019


„Wnioskowanie statystyczne. Jak się do tego zabrać?” – wykład dla wszystkich wykorzystujących w pracy naukowej metody statystyczne

Szanowni Doktoranci, w dniu 20 lutego 2019 r., o godzinie 14.00 w sali 69 dr hab. Beata Bal-Domańska, prof. UE poprowadzi wykład  pt. „Wnioskowanie statystyczne. Jak się do tego zabrać?”. Podczas spotkania poruszone zostaną najistotniejsze zagadnienia dotyczące przygotowania i opisania wyników badań statystycznych (dobór próby do badania, liczebność próby w badaniu, statystyczny opis wyników badania, podstawy wnioskowania statystycznego).
Do 19 lutego 2019 r. trwają zapisy na wykład u mgr Anny Zienkiewicz-Woźniak (w Dziekanacie - pokój 55A, lub telefonicznie - tel. 757538395).


Stypendium konferencyjne – RSA Annual Conference 2019 w Santiago de Compostela

Regional Studies Association – Sekcja Polska (www.rsa.uw.edu.pl) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl) oferują pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Regional Studies Association. Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku, w Santiago de Compostela w Hiszpanii, pod hasłem Pushing Regions beyond their Borders. Więcej szczegółów o konferencji znajdą Państwo na stronie RSA. O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 35 roku życia. Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (wraz z rocznym członkostwem w RSA), a także kosztów związanych z wyjazdem i zakwaterowaniem do kwoty 500 zł. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z:
 1. Abstraktu o długości 3000-5000 znaków.
 2. Krótkiego CV na adres euroreg@uw.edu.pl.
W tytule wiadomości należy umieścić sformułowanie: „stypendium konferencyjne Santiago 2019”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 22 lutego 2019 r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając maila na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Santiago 2018”).
Szczegółowe informacje

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Zachęcamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 14-15 czerwca 2019 roku w Sopocie. Cykl dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka". Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych. Wszystkie informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/  
Kalendarium przygotowań:
 • zgłaszanie udziału - do 31 stycznia 2019
 • dokonanie opłaty - do 15 lutego 2019
 • nadesłanie artykułów - do 28 lutego 2019
 Uprzejmie informujemy, że nadesłane teksty planujemy opublikować w czasopiśmie „Zarządzanie i Finanse" (ISSN 2084-5189), które znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację. Jednocześnie informujemy, że redakcja Czasopisma złożyła akces w ministerialnym konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych", co w przypadku otrzymania finansowania skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym. Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.

Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - EDYCJA 2019:
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
jedrzej.sicinski@ug.edu.pl
https://www.facebook.com/KMNSopot/Konferencja Naukowa organizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej „EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI W TEORII I PRAKTYCE”. Konferencja odbędzie się w dniach 4 - 6 września 2019 r. w Karpaczu. Szczegółowe informacje


Konkurs rozpraw doktorskich

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako członek EDAMBA zaprasza do zgłaszania rozpraw doktorskich do  konkursu EDAMBA DOCTORAL THESIS COMPETITION 2019. Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 stycznia 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/19110/konkurs_rozpraw_doktorskich.html#.XEBJg83di71


Stypendium konferencyjne – RSA Annual Conference 2019 w Santiago de Compostela

Regional Studies Association – Sekcja Polska (www.rsa.uw.edu.pl) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl) oferują pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Regional Studies Association. Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku, w Santiago de Compostela w Hiszpanii, pod hasłem Pushing Regions beyond their Borders. Więcej szczegółów o konferencji znajdą Państwo na stronie RSA. O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 35 roku życia. Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (wraz z rocznym członkostwem w RSA), a także kosztów związanych z wyjazdem i zakwaterowaniem do kwoty 500 zł. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z:

 1. Abstraktu o długości 3000-5000 znaków.
 2. Krótkiego CV na adres euroreg@uw.edu.pl.

W tytule wiadomości należy umieścić sformułowanie: „stypendium konferencyjne Santiago 2019”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 22 lutego 2019 r. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając maila na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Santiago 2018”).
Szczegółowe informacje


Zaliczenie semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019

Przypominamy, że do 31 stycznia 2019 roku należy złożyć w dziekanacie wszystkie dokumenty niezbędne do zaliczenia semestru, w tym  wypełniony  Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta. Wszystkie aktywności wymienione przez Doktorantów wymagają stosownego potwierdzenia (kserokopie publikacji, certyfikaty potwierdzające udział w konferencjach, pisemne zaświadczenia o aktywnym zaangażowaniu w prace kół naukowych/wydziałowych i uczelnianych komisji, itp.)


Program PROM – drugi nabór

prom

Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchamia drugi nabór dla doktorantów na stypendia w ramach Programu PROM - międzynarodowej wymianie finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
W naborze można starać się o finansowane następujących rodzajów wyjazdów zagranicznych:
• 5-dniowe konsultacje naukowe (6 miejsc);
• 10-dniowe wizyty na badania (5 miejsc);
• 7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe (1 miejsce).

Aplikacja o stypendium

Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do złożenia w Centrum Obsługi Badań Naukowych (bud. D, pokój 109 lub 101):

 1. wydrukowanego formularza rekrutacyjnego (Załącznik 4)
 2. listu motywacyjnego (zgodnego z wymogami opisanymi w Załączniku 4)
 3. kopii dokumentów poświadczającymi osiągnięcia naukowe, w tym kopię pierwszej strony każdej z publikacji wykazanej we wniosku (lub oświadczenie o aktualnych danych w Repozytorium); oświadczenie kierownika o złożeniu grantu lub realizowaniu grantu w roli wykonawcy
 4. kserokopii ważnej legitymacji doktoranckiej,
 5. dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa w środę 16.01.2019 (do godziny 15:00).
Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.
image002
Osoba do kontaktu:
Justyna Morawska-Płoskonka - e-mail: justyna.morawska@ue.wroc.pl  tel.: 71 36 80 787


Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

W imieniu Organizatorów informujemy, że w terminie 21-22 marca 2019 roku odbędzie się konferencja zorganizowana w ramach programu Interreg. Celem konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów w turystyce i usługach, mających wpływ na konkurencyjność obszarów i przedsiębiorstw, upowszechnienie wyników badań, a także integrację środowiska studencko-doktoranckiego, zajmującego się szeroko rozumianą problematyką turystyki.
Więcej informacji:   Komunikat konferencja     Karta zgłoszenia konferencja ERN


III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki ECONFTOUR 2019

Koła Naukowe Turystyki działające w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają zaszczyt wspólnie zaprosić do udziału w III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Turystyki ECONFTOUR 2019. Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2019 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szczegółowe informacje na stronie: https://econftour2019.syskonf.pl/Zaproszenie na Wigilię - 14 grudnia 2018 r.

zapwig

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie obecności u Pani Stanisławy Łazarewicz na adres e-mail: stanislawa.lazarewicz@ue.wroc.pl


Program PROM - ruszyła rekrutacja

prom
 
Rusza nabór do programu PROM - międzynarodowej wymiany doktorantów i pracowników akademickich, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych (trwających do 20 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji naukowych.
Termin projektu: 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r.
Termin realizacji mobilności: 01.12.2018 r. – 25.09.2019 r.
Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

 • 5-dniowe konsultacje naukowe
 • 5-dniowe konferencje (udział z wystąpieniem, referatem lub posterem)
 • 10-dniowe wizyty na badania
 • 7-dniowe zagraniczne szkoły letnie lub zimowe
 • 20-dniowy wyjazd na badania do kraju spoza OECD

Stypendium uzyskane w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów związanych z utrzymaniem na miejscu (wyżywienie i zakwaterowanie).
Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium są zobowiązane do:

 1. uzupełnienia formularza w wersji elektronicznej: dla doktorantów: https://goo.gl/forms/x5pEmZuChkYSHl7Q2
 2. złożenia w Centrum Obsługi Badań Naukowych (COBN) kopii dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe, w tym kopię pierwszej strony każdej z publikacji wykazanej we wniosku, oświadczenie kierownika o złożeniu grantu oraz kserokopii ważnej legitymacji doktoranckiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dostarczenia powyższych dokumentów upływa w poniedziałek 10.12.2018 (do godziny 15:00).
Więcej informacji o procedurze naboru oraz przebiegu stypendium dostępne jest na stronie: http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html
Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem stypendium.
Osoba do kontaktu: Justyna Morawska-Płoskonka e-mail: justyna.morawska@ue.wroc.pl tel.: T: 71 36 80 787


Oświadczenie Doktoranta dotyczące dyscypliny / dyscypliny wiodącej zawierającej się w dziedzinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska - Pilny komunikat

Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem nr 86/2018 Rektora  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie składania przez pracowników, doktorantów i inne osoby prowadzące zajęcia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wprowadzania  danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" (Zarzadzenie_Rektora_86_2018):

 1. Doktorant w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2018 r. składa oświadczenie upoważniające UEW do wykazania  jego osiągnięć w dyscyplinie, albo w dyscyplinie wiodącej zawierającej się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska w UEW. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (zalacznik_nr_4_zr_86_2018)
 2. Złożenie oświadczenia jest poprzedzone uzyskaniem przez doktoranta elektronicznego identyfkatora naukowca ORCID, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Rektora UEW nr 59/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów UEW międzynarodowego indywidualnego numeru Researcher ID oraz numeru ORCID ( Zarządzenie  Rektora UEW nr 59/2018, Załącznik nr 1/59/2018, Załącznik nr 2/59/2018).

Przy określaniu dziedziny i dyscypliny, należy uwzględnić katalog dziedzin i dyscyplin wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Priorytetowe dziedziny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to:

 1. ekonomia i finanse w dziedzinie nauk społecznych,
 2. nauki o zarządzaniu i jakości w dziedzinie nauk społecznych.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy złożyć w dziekanacie u mgr Anny Zienkiewicz-Woźniak (pok. 55A).


Spotkanie z profesorem Dariuszem Jemielniakiem nt. Perspektyw rozwoju kariery naukowej

perspektkn

W imieniu Władz Rektorskich zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na spotkanie z prof. Dariuszem Jemielniakiem z Akademii Leona Koźmińskiego. Spotkanie będzie dotyczyło zarządzania rozwojem kariery naukowej w naukach ekonomicznych.
Spotkanie jest dedykowane w szczególności osobom szukających efektywnych ścieżek rozwoju naukowego oraz będących kierownikami zespołów czy będących mentorami naukowymi.
Podczas konwersatorium zapoznają się Państwo z najlepszymi praktykami w obszarze:

 • metod planowania kariery naukowej
 • rozwoju potencjału naukowego młodej kadry
 • zarządzania ścieżkami rozwoju doświadczonych naukowców
 • technik weryfikacji atrakcyjności naukowej realizowanych tematów badawczych
 • najlepszych praktyk na wsparcie instytucjonalne kadr naukowych funkcjonujących na renomowanych uczelniach w Polsce i zagranicą
 • form aktywności naukowych oraz programów mobilnościowych, z których warto korzystać
 • efektywnego budowania sieci kontaktów w środowisku międzynarodowym
 • szkoleń najefektywniej usprawniających warsztat badacza

Czas i miejsce spotkania:
Data: 28.11.2018
Godzina: 15:00,
Miejsce: budynek A, sala 1 A
Formularz zapisów:
https://goo.gl/forms/1w0BeM5f7m1iSM5T2

Sylwetka eksperta
Prof. Dariusz Jemielniak – polski teoretyk zarządzania, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami i organizacjami otwartej współpracy, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW w Akademii Leona Koźmińskiego, założyciel grupy badawczej NeRDS. Profesor wizytujący m.in. na Cornell University, Harvard University, University of California Berkeley, Harvard Law School, Massachusetts Institute of Technology. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej.  Od 2011 członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. W 2012 został członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN na kadencję 2012–2017. W 2014 został powołany do Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej informacji:
Ewa Popowicz - specjalista ds. szkoleń i rozoju (Centrum Obsługi Badań Naukowych UE we Wrocławiu)
T: 71 36 80 171
M: ewa.popowicz@ue.wroc.pl
A: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, budynek D, pokój 109

cobn


Zasady aplikowania o grant w ramach konkursów NCN: OPUS 16 oraz PRELUDIUM 16 - zaproszenie na warsztaty w Jeleniej Górze


opus

Szanowni Państwo, Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze na spotkanie dotyczące zasad aplikowania o grant w ramach konkursów NCN: OPUS 16 oraz PRELUDIUM 16.
W trakcie spotkania dowiecie się Państwo:

 • na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu ze środków NCN
 • jak właściwie opisać dorobek kierownika i jak najkorzystniej go udokumentować
 • w jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co zawrzeć, a czego unikać
 • co należy umieścić w poszczególnych częściach wniosku
 • jak skonstruować budżet projektu

Zachęcamy, aby przed spotkaniem zapoznać się z dokumentacją konkursową
OPUS: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
PRELUDIUM: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16

Terminy i miejsce warsztatów:
Wtorek 13.11.2018 w godzinach 11:00-12:30
Budynek A - aula (ul. Nowowiejska 3, Jelenia Góra)
Zapisy na szkolenie:
https://goo.gl/forms/7hPZjyfdf05BePwR2

Szczegółowe informacje:
Ewa Popowicz
Specjalista ds. Szkoleń
Centrum Obsługi Badań Naukowych UE we Wrocławiu
T: 71 36 80 171
M: ewa.popowicz@ue.wroc.pl
A: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, budynek D, pokój 4

cobn


Wnioski stypendialne na rok akademicki 2018/2019

Wnioski o pomoc materialną dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 można składać do 20 października 2018 r. System USOSweb będzie czynny do 19 października 2018 r. (do godziny 23:59), a w kolejnych miesiącach zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Zasadami przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów.
Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich (…) i stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zgodnie z którym ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 20 listopada 2018 r.


17 października 2018 r - Warsztaty praktyczne dla doktorantów dotyczące zasad aplikowania o grant w ramach konkursu PRELUDIUM 16

Szanowni Państwo, Centrum Obsługi Badań Naukowych serdecznie zaprasza na warsztaty praktyczne dla doktorantów dotyczące zasad aplikowania o grant w ramach konkursu PRELUDIUM 16. Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. W trakcie warsztatów dowiecie się Państwo:

 • na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu ze środków NCN?
 • jak właściwie opisać dorobek kierownika i jak najkorzystniej go udokumentować?
 • w jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co zawrzeć, a czego unikać?
 • co należy umieścić w poszczególnych częściach wniosku
 • jak skonstruować budżet projektu

Podczas warsztatów uzyskacie Państwo odpowiedź co robić w sytuacjach niestandardowych. Organizatorzy  podpowiedzą jak zaplanować hipotezy badazawcze i opisywać poszczególne elementy wniosku, aby zwiększyć swoją szansę na grant. Osoby prowadzące warsztaty zasugerują, kto z pracowników uczelni byłby w stanie skonsultować pomysł na grant oraz zweryfikować treść wniosku, przed złożeniem w NCN.

Terminy i miejsce warsztatów:

17.10.2018 w godzinach 16:00-18:00
Sala 205 A
Zapisy na szkolenie:
https://goo.gl/forms/54VXDpw1gdLVic8O2
W sprawie warsztatów prosimy o kontakt:
Ewa Popowicz - Specjalista ds. Szkoleń
Centrum Obsługi Badań Naukowych UE we Wrocławiu
T: 71 36 80 171
M: ewa.popowicz@ue.wroc.pl
A: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, budynek D, pokój 4


cobn


Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich zaprasza do zapoznania się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego na VII edycję 4 - letnich Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej 2018/2019. Osobom przyjętym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu informuje, że rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie (III stopnia) w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. w sali nr 58 I piętro (budynek główny A) w godzinach ustalonych wg harmonogramu:

 • godz. 14.00 – 15.30 – osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do K
 • godz. 15.30 – 16.30 – osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery L do P
 • godz. 16.30 – 18.00 – osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery R do Z.

Zaproszenie na szkolenie

W związku z realizacją projektu RISE (Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego nr POWR.03.04.00-00-D0 23/17 dofinansowywanego przez Unię Europejska ze środków Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój), który jest skierowany do pracowników ze stopniem doktora i doktorantów poniżej 35 roku życia zapraszamy do udziału w szkoleniach: podnoszących innowacyjne umiejętności  dydaktyczne, rozwijających umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, rozwijających umiejętności informatyczne (posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych, zarządzanie informacją o procesie dydaktycznym).
Szczegółowe informacje:

Rejestr form wsparcia RISE

RISE -zaproszenie na szkolenia


Międzynarodowy indywidualny numer Researcher ID oraz numer ORCID -  obowiązkowe

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEW nr 59/2018  doktoranci zobowiązani są do rejestracji na portalu Researcher.ID.com w celu założenia konta i uzyskania indywidualnego numeru Researcher ID oraz numeru ORCID.
Szczegółowe informacje:
Zarządzenie Rektora UEW nr 59/2018
Załącznik nr 1/59/2018
Załącznik nr 2/59/2018


Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne - przypomnienie

W imieniu Organizatorów informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników ze stopniem naukowym doktora i doktorantów poniżej 35 roku życia zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu RISE ("Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego", nr POWR.03.04.00-00-D023/17) dofinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu RISE musi wziąć udział w obowiązkowym programie rozwoju innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz jednym z dwóch programów do wyboru: rozwoju umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim lub rozwoju umiejętności informatycznych, w tym przede wszystkim posługiwania się profesjonalnymi bazami danych oraz zarządzania informacją w procesie dydaktycznym. Szczegółowy zakres szkoleń znajduje się w załączonym pliku pt. "Rejestr form wsparcia". Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas własnych zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2018/2019 lub zimowym 2019/20 i poddanie się obowiązkowej hospitacji.

Możliwe jest również wskazanie przedmiotu prowadzonego we współpracy z innymi prowadzącymi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedmiot należy wskazać już na etapie rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia odbędzie się w dniach od 29.06-06.07.2018 za pośrednictwem CKU.

Liczba miejsc jest ograniczona. Przeszkolonych może zostać 20 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o skompletowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów do pokoju nr 4 w budynku CKU nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (godziny otwarcia CKU: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html). Szczegółowe informacje na temat programu szkoleń oraz warunków rekrutacji, w tym wzory dokumentów do złożenia znajdują się na stronie: http://www.szkolenia.ue.wroc.pl/117,218,rise_szkolenia_dla_mlodych_dydaktykow_uniwersytetu_ekonomicznego_we_wroclawiu.html i w załączniku

W razie pytań merytorycznych zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu RISE – dr inż. Małgorzatą Matyją, e-mail: malgorzata.matyja@ue.wroc.pl


Rok akademicki 2017/2018 - zaliczenie

Informujemy, że do dnia 6 lipca 2018 r. Doktoranci studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze powinni złożyć w dziekanacie (pokój 55a - budynek A) wypełniony Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta (wraz z potwierdzeniami wszystkich wymienionych w Arkuszu  aktywności i kserokopiami publikacji).

Przypominamy również, że warunkami zaliczenia roku akademickiego 2017/2018 są:

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów doktoranckich dla danego rocznika.
 2. Odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 60 godzin dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (w tym 45 godzin aktywnego prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych) i 10 godzin dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 3. Złożenie potwierdzenia o zatrudnieniu na umowę o pracę w charakterze nauczyciela akademickiego, które stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej.
 4. Aktywny udział w zebraniu Katedry, której pracownikiem jest opiekun naukowy (pod pojęciem aktywnego udziału rozumie się prezentację koncepcji doktoratu / wyników badań naukowych / koncepcji artykułu).

Składanie wniosków indywidualnych o finansowanie z dotacji celowej MNiSW działalności naukowej związanej z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2019

Informujemy, że uruchomiono proces składania wniosków przez doktorantów 1, 2 i 3 roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia o finansowanie działalności naukowej na rok 2019. W celu złożenia wniosku doktorant powinien skontaktować się z Kierownikiem Katedry i Opiekunem Naukowym. 

Szczegółowe informacje:

Zarządzenie Rektora nr 30/2018

załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 30/2018

Szkolenie i konsultacje z obsługi baz danych i narzędzi bibliometrycznych

w imieniu Dziekan Wydziału dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. UE zapraszamy na szkolenia i konsultacje z obsługi baz danych i narzędzi bibliometrycznych prowadzone przez pracowników Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które odbędą się na naszym Wydziale w dniu 18 maja 2018 r.
Program szkoleń i konsultacji:
indywidualne konsultacje godz. 10.00-11.45, sala komputerowa nr 66 bud. A,
szkolenie ogólne godz. 12.00-13.30 aula bud. H (Moduły 1-3 opisane w załączniku) - można korzystać z własnego laptopa,
indywidualne konsultacje 13.45-15.00 (Moduł 4 opisany w załączniku), sala komputerowa nr 66 bud. A.
Moduły
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w konsultacjach indywidualnych na adres katarzyna.trybus@ue.wroc.pl


Jak skutecznie zainteresować swoim pomysłem aby otrzymać dofinansowanie na realizację projektu badawczego? - Konkurs Preludium 15 - szkolenie dla doktorantów

Dnia 9 maja 2018 r. w godzinach od 15.00 do 16.30 w sali 69 - budynek A odbędzie się spotkanie dla Doktorantów  nt. Jak skutecznie zainteresować swoim pomysłem aby otrzymać dofinansowanie na realizację projektu badawczego? - W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegóły aplikowania o dofinansowanie w ramach Konkursu Preludium 15, który  jest konkursem  na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową i nie posiadające stopnia naukowego doktora. Szczegółowe informacje zostaną zaprezentowane podczas spotkania, które poprowadzi mgr Iwona Kutzner.


Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy "A" oraz analiz statystycznych

Informujemy, że Centrum Obsługi Badań Naukowych w ramach realizowanego programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych uruchomiło na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze konsultacje z zakresu:

 • dobrych praktyk publikowania artykułów w czasopismach z listy "A" (wybór czasopisma, prowadzenie bazy danych na temat doświadczeń dotyczących publikowania w wybranych czasopismach itp.);
 • wsparcia w znalezieniu współautora specjalizującego się w badaniach z wykorzystaniem warsztatu metod ilościowych;
 • wsparcia w pozyskiwaniu i analizie danych statystycznych oraz projektowaniu badań prowadzonych z wykorzystaniem metod ilościowych.

Terminy i miejsce konsultacji:
piątki: 10:00-12:00 (za wyjątkiem ostatniego piątku miesiąca)
Bud. A, p. 38 (Jelenia Góra)
Więcej szczegółów:


12th International Conference of Young Scientists of Lower Silesian Voivodship and of the Academic Coordination Centre in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

W imieniu Organizatorów zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w 12th International Conference of Young Scientists of Lower Silesian Voivodship and of the Academic Coordination Centre in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11.05.2018 r. w Szklarskiej Porębie. Szczegółowe informacje: young_scientist2018 zaproszenie.pdf   young_scientist2018 zaproszenie.doc    Application_2018_ACC  

Otwarte zebranie Katedry Finansów i Rachunkowości - zaproszenie

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości dr hab. Jacek Adamek, prof. UE zaprasza wszystkich Uczestników Studiów Doktoranckich na otwarte zebranie Katedry, na którym omawiane będą zagadnienia (temat, struktura pracy, hipotezy badawcze, pytania badawcze, metody prowadzonych badań) związane z przygotowaniem dysertacji doktorskiej przez wybrane osoby, pozostające po opieką naukową pracowników Katedry. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali 69.


Centrum Obsługi Badań Naukowych - aktualności

Zachęcamy Doktorantów do korzystania z informacji udostępnianych pod linkiem: http://www.ue.wroc.pl/badania/313/aktualnosci.html


Szkolenia z zakresu metodologii prowadzonych badań naukowych  - konsultacje statystyczne

W imieniu Władz Uniwersytetu informujemy o uruchomieniu Programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych. Program obejmuje świadczenie usług szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianej metodologii prowadzenia badań naukowych i mają na celu wsparcie  pracowników naukowych w doskonaleniu się w pracy i warsztacie naukowym na miarę aktualnych wyzwań (umiędzynarodowienie nauki, wdrożenia komercyjne wyników itp.). Program został stworzony z inicjatywny Władz Uniwersytetu Ekonomicznego i jest realizowany w ramach nowo powołanego Centrum Obsługi Badań Naukowych.                                                                                                                                     
W ramach Programu pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci, będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń i konsultacji naukowych z obszaru:
 • planowania badań, w tym przede wszystkim z obszaru wykorzystania metod ilościowych,
 • efektywnego publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach,
 • skutecznego aplikowania o granty i realizowania projektów finansowanych ze źródeł Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych źródeł.
Autorski cykl warsztatów i konsultacji pozwoli uczestnikom ugruntować już posiadaną wiedzę jak i poszerzyć ją zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
W ramach Programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych uruchomiono ofertę konsultacji w obszarze analiz statystycznych, służących efektywnemu planowaniu badań naukowych.
Konsultacje obejmują m.in.:
 • określenie celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,
 • wsparcie w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,
 • dobór modeli i testów statystycznych,
 • bezpośrednią pomoc w analizie posiadanych zbiorów danych,
 • ułatwianie znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.
Konsultacje dot. analiz statystycznych prowadzone są przez dr Cypriana Kozyrę, Adiunkta w Katedrze Statystyki UE. Dr Kozyra specjalizuje się w metodach analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza w badaniach ankietowych, tematyce jakości, ochrony zdrowia, nierówności ekonomicznych. Jest współautorem statystycznym wielu publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych z zakresu medycyny.

Termin i miejsce konsultacji:
Czwartki, godz. 13-15:00
Sala 605 w bud. Z

Informacji nt. Programu i oferowanych szkoleń udziela:
Justyna Morawska-Płoskonka
Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych UE
Bud. D, pok. 4 (Wrocław)
tel: 71 36 80 171; e-mail: justyna.morawska@ue.wroc.pl


Konkurs Dolnośląskiego Klubu Kapitału "Młode Talenty"

W imieniu Prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. inż. E. Cibisa informujemy o konkursie Dolnośląskiego Klubu Kapitału "Młode Talenty", który jest przeznaczony dla studentów i doktorantów i odnosi się do następujących kategorii: sukces naukowy, sukces w zakresie innowacji, sukces artystyczny, sukces w zakresie działalności społecznej, sukces sportowy, sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie zachęcamy do zapoznania się z:

 1. Pismem przewodnim Prezydenta Dolnośląskiego Klubu Kapitału "Młode Talenty"
 2. Regulaminem Konkursu
 3. Ankietą Zgłoszeniową
 4. Folderem z pierwszej edycji Konkursu

Dokumenty należy składać do 9 lutego 2018 r. w Dziekanacie (pokój 59)


Zaliczenie semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018

Przypominamy, że do 31 stycznia 2018 roku należy złożyć w dziekanacie wszystkie dokumenty niezbędne do zaliczenia semestru, w tym  wypełniony  Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta. Wszystkie aktywności wymienione przez Doktorantów wymagają stosownego potwierdzenia (kserokopie publikacji, certyfikaty potwierdzające udział w konferencjach, pisemne zaświadczenia o aktywnym zaangażowaniu w prace kół naukowych/wydziałowych i uczelnianych komisji, itp.)

Warsztaty nt. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację multimedialną - wskazówki praktyczne

17 stycznia 2018 r. w auli w budynku A od 15.00 do 16.30 odbywać się będą warsztaty dla Doktorantów nt. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację multimedialną - wskazówki praktyczne. Warsztaty poprowadzi dr hab. Robert Kurek, prof. nadzw. UE. Zapraszamy wszystkich Doktorantów. Podczas warsztatów będzie możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych, przydatnych zarówno podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i wystąpień konferencyjnych.

slajder

Serdecznie zapraszam wszystkich obecnych i byłych pracowników Wydziału, studentów, doktorantów oraz osoby zaprzyjaźnione z Wydziałem na "Wieczór wigilijny" organizowany na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 16:00

Dziekan Wydziału
dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE


Jednocześnie ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie chęci przybycia do dnia 8 grudnia 2017 r. pod numerami telefonów Biura Obsługi Wydziału:
 • 75 75 38 293
 • 75 75 38 225
 • 75 75 38 229

mailowo pod adresem: anna.nowak-kowalska@ue.wroc.plStypendia dla najlepszych doktorantów – wytyczne oraz progi punktowe

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

UWAGA!  Warunkiem wypłacenia stypendium jest odbiór decyzji i dostarczenie załącznika nr 10
Decyzje będą wydawane w dniach 29 XI – 8 XII 2017 r.


Komunikat dla Doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne poza Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (na Uczelniach Wyższych)

Zgodnie z interpretacją prawną "…Zwolnienie od obowiązku odbywania praktyk zawodowych przez doktoranta ma miejsce wtedy, gdy doktorant jest zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego i dodatkowo, w związku z tym zatrudnieniem, prowadzi zajęcia dydaktyczne w uczelni, bądź uczestniczy w ich prowadzeniu. Przy czym, zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego następuje wyłącznie poprzez nawiązanie stosunku pracy. Powyższe należy odróżnić od samego prowadzenia przez doktoranta zajęć dydaktycznych. Nie jest to bowiem okoliczność wystarczająca do uzyskania zwolnienia od odbywania praktyk doktoranckich. Rozporządzenie MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych  [Dz.U. z dnia 15 lutego 2017 r., poz. 256] wskazuje na konieczność spełnienia dwóch warunków łącznie:

 1. Bycia zatrudnionym na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 2. Prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Oznacza to, iż samo prowadzenie zajęć dydaktycznych, bądź uczestniczenie w ich prowadzeniu  np. w oparciu o umowę zlecenia czy inną umowę cywilnoprawną, nie zwalnia doktoranta z obowiązku realizacji praktyk doktoranckich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnieni z takiego obowiązku są tylko doktoranci, którzy prowadzą (bądź uczestniczą w prowadzeniu) zajęcia dydaktyczne i jednocześnie są zatrudnieni w charakterze nauczyciela akademickiego. Zatrudnienie w takim charakterze następuje na podstawie nawiązania stosunku pracy…" (na podstawie opinii Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów)


Stypendia doktoranckie

Szanowni Doktoranci,
Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich (…) i stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zgodnie z którym ostateczny termin składania wniosków  i arkuszy oceny doktoranta, został wyznaczony na dzień 20 listopada 2017 r.


Wyniki rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich zaprasza do zapoznania się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego na XI edycję 4 - letnich Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej 2017/2018. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Wnioski stypendialne na rok akademicki 2017/2018

Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2017/2018 będą zbierane w dniach 1 - 20 X 2017 r.
System USOSweb będzie czynny w dniach 28 IX – 19 X 2017 r. W kolejnych miesiącach zgodnie z obowiązującymi: Regulaminem i Zasadami przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.


Potencjał ekspercki doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze - formularz

Doktoranci  I roku proszeni są o wypełnienie w terminie do 31 października 2017 r. niniejszego formularza https://goo.gl/forms/CjM3fiGCdVEJgffU2
Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w formularzu posłużą do budowy bazy danych, która ułatwi generowanie dodatkowych możliwości w zakresie zaliczania przez Doktorantów obowiązkowej praktyki zawodowej.


Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich zaprasza do zapoznania się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego na VI edycję 4 - letnich Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej 2017/2018. Osobom przyjętym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Otwarte zebranie Katedry Finansów i Rachunkowości - zaproszenie

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości dr hab. Jacek Adamek prof. UE zaprasza uczestników Studiów Doktoranckich na otwarte zebranie Katedry, na którym stworzona będzie możliwość zaprezentowania i przedyskutowania zagadnień wiązanych z Państwa przyszłą dysertacją (np. temat, struktura pracy, hipotezy badawcze, pytania badawcze, metody prowadzonych badań, inne problemy związane z tematyką rozprawy).
Spotkanie odbędzie się 29 września 2017r.  o godz. 12.00 (sala 69). Zgłoszenia osób chcących wystąpić na w/w zebraniu proszę składać na adres: jacek.adamek@ue.wroc.pl do dnia 25.09.2017r.


Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

28 września 2017 r. na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze odbędzie się  49 Inauguracja Roku Akademickiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 w auli budynku A przy ulicy Nowowiejskiej 3. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Jan Miodek.
Dziekan Wydziału dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE zaprasza na spotkanie koktajlowe, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Inauguracji w Klubie Studenckim Ekonomiczna Pomarańcza przy ul. Nowowiejskiej 3 (parter, budynek główny).
Serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów!
Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym zaproszeniu


Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu informuje, że rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie (III stopnia) w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. w sali nr 58 I piętro (budynek główny A) w godzinach ustalonych wg harmonogramu:

 • od godz. 15.00 – 17.00 – osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do K
 • od godz. 17.00 – osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery L do Ż .

Zasady i warunki zaliczenia semestru

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich, do dnia 15 lipca 2017 roku Doktorant ma obowiązek złożyć w dziekanacie:

 1. Wypełniony nowy Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta. W przypadku Doktorantów I roku nie wpisujemy średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego.
 2. Indeks (w przypadku IV roku) ze wszystkimi wpisami potwierdzającymi przebieg semestru letniego w roku akademickim 2016/2017.

Przypominamy również, że warunkiem zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 jest:

 1. Odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 10 godzin na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
 2. Złożenie potwierdzenia o zatrudnieniu Doktoranta w charakterze nauczyciela akademickiego, które stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej.
 3. Aktywny udział w zebraniu Katedry, której pracownikiem jest opiekun naukowy (pod pojęciem aktywnego udziału rozumie się prezentację koncepcji doktoratu lub wyników badań naukowych lub koncepcji artykułu).

Letnia Szkoła Leszka Balcerowicza - zaproszenie

W imieniu Organizatorów informujemy, że informujemy, że trwa kolejna, wyjątkowa edycja Szkoły Leszka Balcerowicza. Tym razem Organizatorzy zapraszają na bezpłatny tygodniowy cykl wykładów, warsztatów i animacji na malowniczym Rancho pod Bocianem, niedaleko Warszawy. Czas trwania Szkoły to 24 - 30 września 2017 r.
Do programu Organizator zaprasza wszystkie osoby które:

 • są zainteresowane przemianami polityczno-społecznymi w Polsce,
 • interesują się gospodarką i przedsiębiorczością,
 • chcą poznać wybitne osobowości i się od nich uczyć,
 • chcą wymienić się doświadczeniami w gronie ambitnych rówieśników,
 • mają ochotę na aktywny wypoczynek w wyjątkowym miejscu.
Zajęcia poprowadzą:
 • prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju;
 • Włodzimierz Cimoszewicz, Premier i Marszałek Sejmu;
 • David Huse OBE, Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego, doświadczony menadżer globalnych firm;
 • Zbigniew Inglot, Prezes Zarządu Inglot sp. z o.o.;
 • Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk;
 • prof. Janusz A. Majcherek, Kierownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
 • Rafał Sonik, Prezes Zarządu Gemini Holding sp. z o.o.;
 • Jerzy Stępień, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Prorektor Uczelni Łazarskiego;
 • i inni.

Kontakt: natalia.wykrota@for.org.pl, tel. 609 717 102
Szczegółowe informacje w  ogłoszeniu oraz materiałach promocyjnych
Ogłoszenie
Regulamin
Plakat


Dni Ewaluacji 2.0

Szanowni Państwo,
W dniach od 24 czerwca do 9 lipca 2017 roku na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki odbędą się tzw. "Dni Ewaluacji 2.0", w trakcie których Doktoranci i Studenci - przy wykorzystaniu ankiet dostępnych w systemie USOS - będą mogli ocenić zajęcia dydaktyczne z semestru letniego roku akademickiego 2016/2017. Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji ewaluacyjnej.

AKCJA v.5 Doktoranci Prezentacja

akcja_ewaluacja_150


Młodzi Naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska - seminarium naukowe

W dniach 25-26 maja br. odbyło się na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Seminarium Naukowe "Młodzi Naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska" (https://sites.google.com/site/mlodzinaukowcyseminarium/home). Wydarzenie to zorganizowane było, dzięki dotacji finansowej i pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze i Logistyczne Koło Naukowe LOGRiT.
Podczas seminarium młodzi naukowcy: studenci studiów I i II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich wygłaszali referaty, prezentowali plakaty, a w trakcie dyskusji panelowych mogli dzielić się wynikami indywidualnych i zbiorowych analiz i badań związanych z planowanymi i realizowanymi inicjatywami sprzyjającymi rozwojowi ekonomiczno-społecznemu Województwa Dolnośląskiego.
25 maja wykład gościnny wygłosił Pan Wojciech Halarewicz – Wiceprezes ds. komunikacji Mazda Motor Europe nt. Zarządzanie brandem. Symbioza nauki i sztuki przy budowie brandu. Piątkowy wykład gościnny wygłosiła Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Oddziału ZUS w Wałbrzychu Pani Katarzyna Serdeczne nt. Zus dla studenta.
Rada Nauki i Biznesu wyłoniła następujących laureatów spośród doktorantów i studentów:
Doktoranci:

 • I miejsce za najlepszą prezentację i referat  – (tablet) – mgr Monika Kucharczyk (Doktorantka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Miejskie ule jako próba zagospodarowania przestrzeni Dolnego Śląska")
 • Wyróżnienie za prezentację i referat - (2 x dysk zewnętrzny)– mgr Katarzyna Pieczarka, mgr Aneta Sempiak (Doktorantki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Możliwości rozwoju turystyki rowerowej w województwie dolnośląskim – próba oceny")
 • Wyróżnienie za najlepszy plakat - (Voucher od Pałacu Wojanów) – mgr Małgorzata Gajewicz (Doktorantka Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Wpływ realizowanej polityki rodzinnej, programu 500 plus na dochody gmin z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie wiejskiej – Janowice Wielkie")

Studenci – laureaci "Giełdy Pomysłów"

 • I miejsce – (nagroda pieniężna 2 000 zł) – Joanna Łyszkiewicz, Ewelina Sobczak, Marcin Kulik - pomysł "Crimson King – producent cydru rzemieślniczego"
 • II miejsce – (nagroda pieniężna 1 000 zł) – Emil Dobrzyński     "Departament przyszłości"
 • III miejsce – (nagroda pieniężna 500 zł) – Marta Kałużna, Konrad Kałużny, Angelika Wójcik     "Coconut Brand. Agencja Brandingowa"
 • Wyróżnienie – (Voucher od Pałacu Wojanów) – Aleksandra Bartczak    "firDrive"
 • Wyróżnienie – (Voucher od Pałacu Wojanów) – mgr Cezary Kwiatkowki    "I have a dream"
 • Wyróżnienie od Miasta Jelenia Góra (tablet) – Jagoda Karwat, Agnieszka Kluska, Anna Wierzbicka    "JG trip&fun"

Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Szczególne podziękowania składamy Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz sponsorom i partnerom Seminarium za ufundowanie nagród pieniężnych oraz rzeczowych.

f0f2f3f1

Otwarte zebranie dla Doktorantów organizowane przez Katedrę Finansów i Rachunkowości

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości dr hab. Jacek Adamek prof. UE zaprasza studentów Studiów Doktoranckich na otwarte zebranie Katedry, na którym stworzona będzie możliwość zaprezentowania i przedyskutowania zagadnień wiązanych z Państwa przyszłą dysertacją (np. temat, struktura pracy, hipotezy badawcze, pytania badawcze, metody prowadzonych badań, inne problemy związane z tematyką rozprawy).
Spotkanie odbędzie się 02 czerwca 2017r.  o godz. 12.00 (sala 69). Zgłoszenia osób chcących wystąpić na w/w zebraniu proszę składać na adres: jacek.adamek@ue.wroc.pl do dnia 26.05.2017r.Preludium 13 - konkurs na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora

Przypominamy o trwającym konkursie na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 60 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 120 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 180 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wnioski w konkursie PRELUDIUM 13  powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na "wysłany".
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 13 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu. W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dokumentacji: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Stypendia doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki prof. dra hab. Jerzego Niemczyka w zakresie określenia wysokości stypendium projakościowego przyjęto, iż  Doktoranci I, II, III, IV roku studiów, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, otrzymują stypendium zróżnicowane w zależności od liczby punktów:

 1. Od 15,0 do 20,99 pkt - 800 zł miesięcznie
 2. Od  21,0 pkt. do 39,99 pkt - 900 zł miesięcznie
 3. Od  40,0 pkt. do 49,99 pkt - 1000 zł miesięcznie
 4. Od  50,0 pkt. do 59,99 pkt - 1100 zł miesięcznie
 5. powyżej 60 pkt - 1200 zł miesięcznie

Poniżej podana jest minimalna liczba punktów rankingowych, którą należało uzyskać, aby zostać zakwalifikowanym do grupy najlepszych Doktorantów na poszczególnych latach studiów:

 • I ROK – 36,32
 • II ROK – 15,00
 • III ROK – 18,00
 • IV ROK i przedłużenia – 20,00
Decyzje zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na podane we wnioskach adresy.

Konferencja "Młodzi Naukowcy Euroregionu Nysa"

W imieniu Organizatorów pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich naszych Doktorantów na Konferencję Młodych Naukowców Euroregionu Nysa, która odbędzie się 11 maja 2017 r. w sali Rady Wydziału (sala nr 9, budynek H) przy ul. Kochanowskiego w godzinach 9.30 - 15.00. Językiem konferencji jest język angielski.
Szczegółowe informacje:.

Zawiadomienie o publicznej obronie mgr inż. Renaty Sosnowskiej-Noworól

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Renaty Sosnowskiej-Noworól na temat: "Kompleksowa gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ich odzysku na przykładzie Dolnego Śląska" odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału (budynek H) przy ulicy Kochanowskiego 8 w Jeleniej Górze.

Zawiadomienie o publicznej obronie mgr inż. Renaty Sosnowskiej-Noworól

Konferencja Naukowa pt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce – energetyka konwencjonalna w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego"

Katedra Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXV Konferencji Naukowej  pt. "GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE – ENERGETYKA KONWENCJONALNA W KONTEKŚCIE ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO" (GLiR 2017) która odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 roku w Hotelu "Rychło" w Bogatyni. Jubileuszowa Konferencja GLiR 2017 będzie połączona z uroczystymi obchodami 55-lecia działalności PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów oraz 70-lecia PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą Konferencją i zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie jej idei wśród reprezentantów środowisk naukowych, lokalnych i regionalnych struktur samorządowych oraz przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń zainteresowanych problemami rozwoju lokalnego i regionalnego.

Informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem http://glir2017.ue.wroc.pl/


Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Finansów i Rachunkowości na Wydziale, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą relacjom między finansami i rachunkowością a zrównoważonym rozwojem.
Konferencja organizowana jest począwszy od 2013 roku cyklicznie – raz w roku w kwietniu – w ramach wspólnej inicjatywy Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  oraz Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. V edycja Konferencji odbędzie się w na terenie Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 24-26 kwietnia 2017 roku.
Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich, którzy mają świadomość ogromnego znaczenia zrównoważonego rozwoju dla pomyślności społeczeństw, krajów, gospodarek i świata oraz chcą aktywnie działać na rzecz jego utrwalania i pogłębiania, w szczególności poprzez doskonalenie finansów i rachunkowości.
Informacje na temat Konferencji – dostępne pod adresem www.ezit.ue.wroc.pl/kfir/FIR2017      (zaproszenie)

Zaproszenie na Wykład Otwarty

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem zaprasza studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki na wykład otwarty Runera Balsruda – Mera Miasta Hurdal w Norwegii. Tematem wystąpienia będzie: "Hurdal jako zrównoważona kotlina – od wizji do działania" "Hurdal as a sustainable valley - from vision to action" "Hurdal - bżrekraftsdalen - fra visjon til virkelighet"

Wykład odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 10:00 w auli Wydziału w budynku H. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w obszarze budowania miast zrównoważonego rozwoju. Wykład będzie tłumaczony z języka angielskiego


Konferencja nt. " Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych"

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego UE we Wrocławiu organizuje konferencję nt.: Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W ramach konferencji organizatorzy proponują atrakcyjną ofertę uczestnictwa dla doktorantów.

Szczegóły w załączonym pliku


Seminarium Naukowe "Młodzi naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska"

Szanowni Doktoranci,

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym "Młodzi naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska", które odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Seminarium obejmowało będzie dwa dni robocze, podczas których młodzi naukowcy: studenci studiów I i II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich będą mogli wygłosić referaty, zaprezentować plakaty i w trakcie dyskusji panelowych podzielić się wynikami indywidualnych lub zbiorowych analiz i badań związanych z planowanymi lub realizowanymi inicjatywami związanymi z rozwojem ekonomicznym i społecznym Województwa Dolnośląskiego. Istotnym elementem spotkania będzie prezentacja nisz rynkowych zidentyfikowanych przez studentów i doktorantów.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu:

 1. Zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój Regionu Dolnego Śląska.
 2. Integrację środowiska naukowego na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego Województwa Dolnośląskiego.
 3. Propagowanie wiedzy na temat ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów rozwoju Dolnego Śląska.

Jako organizatorzy liczymy na Państwa udział podczas dwudniowego seminarium, gdzie pracę naukową zechcemy połączyć z atmosferą sprzyjającą integracji środowiska Młodych Naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące seminarium naukowego znajdują się na stronie Seminarium Naukowego "Młodzi naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska"

Stypendium projakościowe

Szanowni Doktoranci,

Informujemy, że wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wraz z wymaganym kwestionariuszem osiągnięć, oświadczeniem o koncie bankowym oraz danymi kontaktowymi należy składać w Dziekanacie (p.59) od 9 marca do 24 marca 2017 roku.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu warunkiem przyznania stypendium z dotacji projakościowej jest:

 • złożenie przez doktoranta Wniosku o stypendium projakościowe,
 • udokumentowanie wymaganych osiągnięć we właściwym Kwestionariuszu osiągnięć doktoranta,
 • zaliczenie do grupy 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych wydziałach i latach studiów na podstawie postępowania rankingowego przeprowadzonego na potrzeby przyznania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, a dokonanego przez komisję stypendialną.

Osiągnięcia wpisane do Kwestionariusza należy potwierdzić kserokopią dyplomu lub zaświadczenia, kserokopią programu konferencji (dla referatów) lub kserokopią pierwszej strony oraz spisu treści w przypadku publikacji.


Minął termin wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne (czesne) na niestacjonarnych studiach doktoranckich w semestrze letnim 2016/2017

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że 25 lutego 2017 roku minął termin wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne (czesne) na niestacjonarnych studiach doktoranckich w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Doktoranci, którzy nie dokonali stosownych opłat proszeni są o bezzwłoczne uregulowanie należności.


Program Erasmus+ – spotkanie informacyjne

erasmuslogo2Doktorantów zainteresowanych wyjazdem w ramach programu ERASMUS+ zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikiem Centrum Współpracy Międzynarodowej 17-go marca o godzinie 10:00 w sali 69 A (budynek główny).

Szczegółowe informacje dotyczące programu ERASMUS+.


10-17 marca 2017 r. - "Dni Ewaluacji"

akcja_ewaluacja_150W dniach 10-17 marca 2017 roku na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze odbędą się tzw. "Dni Ewaluacji", w trakcie których Studenci/Doktoranci - przy wykorzystaniu ankiet dostępnych w systemie USOS - będą mogli ocenić zajęcia dydaktyczne z semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017. Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji ewaluacyjnej.

prezentacja

Dolnośląski Festiwal Nauki - zaproszenie do udziału

W imieniu Uczelnianego Koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki - dr inż. Agnieszki Orkusz zapraszamy do udziału w Jubileuszowym XX Dolnośląskim Festiwalu Nauki (DFN),
który w tym roku odbywać się będzie na naszej uczelni, we Wrocławiu, w dniach 22 i 25 – 27 września 2017 r., a w regionie w następujących terminach: Legnica 28-30 września 2017 r., Zgorzelec i Bolesławiec 17-18 października 2017 r., Lubin 11-12 października 2017 r., Jelenia Góra i Bystrzyca Kłodzka 5-6 października 2017 r., Dzierżoniów 19-20 października 2017 r., Wałbrzych 9-27 października 2017 r., Ząbkowice Śląskie 18-19 października 2017 r., Głogów 10-12 października 2017 r.
Zapraszamy do zgłaszania imprez – wykładów, pokazów, wystaw, warsztatów, prezentujących w przystępny sposób obszar badawczy jednostek, zainteresowania naukowe pracowników, doktorantów, obszar działań kół naukowych w terminie do dnia:

Zgłoszenia należy kierować na adres: agnieszka.orkusz@ue.wroc.pl .
Kopię zgłoszenia z Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze należy dodatkowo  przesyłać na adres: agnieszka.skowronska@ue.wroc.pl


Stypendium w ramach darowizny Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. (studenci, doktoranci, pracownicy)

Szanowni Państwo,
W ramach darowizny Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. zostaną sfinansowane stypendia dla: studentów, doktorantów, pracowników. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wpisane we wniosku osiągnięcia należy składać w Dziekanacie (pokój 59) w terminie od 15 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r.
Regulamin
Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta         Wersja w wordzie
Wniosek o przyznanie stypendium dla doktoranta      Wersja w wordzie
Wniosek o przyznanie stypendium dla pracownika     Wersja w wordzie
Zasady punktacji osiągnięć
Rozliczenie środków finansowych                                  Wersja w wordzie

Konkurs "Młode Talenty"

 Dolnośląski Klub Kapitału podjął inicjatywę promowania i nagradzania studentów oraz doktorantów, którzy odnieśli znaczący sukces w różnych sferach życia. Z tego tytułu Dolnośląski Klub Kapitału zaprasza również studentów i doktoratów Uniwersytetu Ekonomicznego do udziału w konkursie "Młode Talenty". Zgłoszenia do konkursu dokona JM Rektor prof. Andrzej Kaleta na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez uczelnianą Komisję ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału "Młode Talenty".
Nagrody zostaną wręczone w kategoriach:

 1. Sukces naukowy.
 2. Sukces w zakresie innowacji.
 3. Sukces artystyczny.
 4. Sukces w działalności społecznej.
 5. Sukces w działalności przedsiębiorczej.
 6. Sukces sportowy.

Zgłoszenia, w formie własnoręcznie podpisanego CV (opis 1 strona A4) oraz opisu osiągnięcia ze wskazaniem kategorii (opis 1 strona A4), należy składać w Dziekanacie (pokój 59 A) do dnia 20 lutego 2017 r.  Do 28 lutego 2017 r. lista osób nominowanych z Uniwersytetu Ekonomicznego zostanie przekazana organizatorom konkursu.
Regulamin Konkursu "Młode Talenty"


Zasady i warunki zaliczenia semestru

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich, do dnia 31 stycznia 2017 roku Doktorant ma obowiązek złożyć w dziekanacie:
 1. Sprawozdanie Doktoranta z przebiegu pracy naukowej bądź naukowo-dydaktycznej w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017.
 2. Wypełniony Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku Doktorantów I roku nie wpisujemy średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego.
 3. Indeks (w przypadku IV roku) ze wszystkimi wpisami potwierdzającymi przebieg semestru zimowego w roku akademickim 2016/2017.
Przypominamy również, że warunkiem zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 jest złożenie:
 1. Potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej w wymiarze minimum 10 godzin na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
 2. Potwierdzenia o zatrudnieniu Doktoranta w charakterze nauczyciela akademickiego, które stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej.
 3. Potwierdzenia o uczestnictwie w zebraniu Katedry, której pracownikiem jest opiekun naukowy.

Dzień Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu informujemy, że 27 stycznia 2017 roku odbędzie się po raz pierwszy Dzień Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W trakcie spotkania, do udziału w którym organizatorzy zapraszają szczególnie osoby będące na pierwszym roku studiów doktoranckich, omówione zostaną najistotniejsze kwestie dotyczące spraw doktorantów, ich obowiązki i prawa, w tym tryb ubiegania się o pomoc materialną, rodzaje stypendiów czy dedykowane właśnie im projekty krajowe. Podane zostaną również informacje dotyczące działalności Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
Celem wydarzenia jest integracja środowiska Doktorantów oraz wprowadzenie nowych Doktorantów w świat nauki, przy jednoczesnym ukazaniu wielu możliwości rozwoju osobistego i naukowego.
Program:

 • Uroczyste otwarcie Dnia Doktoranta
 • Część seminaryjna
 • Integracja społeczności doktoranckiej

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2017 r. o godzinie 19.00 we Wrocławskim Klubie Muzycznym Grey
Bilet do nabycia w cenie 30,00 zł/os. Organizatorzy zapewniają oprawę muzyczną, strawę dla ducha i ciała w formie open baru oraz wyjątkowe towarzystwo.
Nie może Ciebie tam zabraknąć. Zapisz się już dziś. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy poprzez przesłanie maila na adres samorzad.doktorantow@ue.wroc.pl z poniższymi danymi:

 • Imię i nazwisko
 • Wydział
 • Rok
 • Katedra
 • nr telefonu
 • adres mailowy

Profil Uczelnianego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: www.facebook.com/sd.ue.wroc/
Profil wydarzenia: www.facebook.com/events/1841794319433065/
logo


Wykład otwarty Profesora Eugeniusza Gatnara 

Szanowni Doktoranci,

serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Profesora Eugeniusza Gatnara pt. "Polityka pieniężna we współczesnym świecie", który odbędzie się w dniu 19.01.2017 r., o godz. 10.00, w auli budynku H, ul. Kochanowskiego 8.

Wykład ten wpisuje się w serię spotkań z wybitnymi postaciami świata nauki w ramach Cyklicznego Seminarium Naukowego "Ekonomia – nowe trendy i wyzwania", stanowiącego element realizacji projektu nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia.

Informujemy, iż istnieje możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Cyklicznym Seminarium Naukowym "Ekonomia - nowe trendy i wyzwania".

W celu usprawnienia organizacji (przygotowania certyfikatów) uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie swojej obecności na wykładzie do 16.01.2017 r. na adres: promocja-jg1@ue.wroc.pl.


Potencjał ekspercki doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze - formularz

Doktoranci wszystkich edycji studiów proszeni są o wypełnienie niniejszego formularza https://goo.gl/forms/CjM3fiGCdVEJgffU2
Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w formularzu posłużą do budowy bazy danych, która ułatwi generowanie dodatkowych możliwości w zakresie zaliczania przez Doktorantów obowiązkowej praktyki zawodowej.


Bal Doktoranta

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów w imieniu Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich (PDUW) serdecznie zaprasza na VI Ogólnowrocławski Bal Doktoranta 2017!
Bal odbędzie się w sobotę, 11 lutego 2017 (w godz. 21:00 - 4:00) w ZAKLĘTYCH REWIRACH, ul. Krakowska 100, 50-427 Wrocław http://www.zakleterewiry.pl/    facebook.com/ZakleteRewiry/
ZAPISY TRWAJĄ DO 31 STYCZNIA 2017 ROKU LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC!
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel-diAYVjjZJPPCSNcYTIP0TNdkQ0XiYIXANwLKoqA3L0fbg/viewform)


Kongres Młodych Ludzi Nauki 

Serdecznie zapraszamy doktorantów na Konferencję Naukową w ramach IV edycji "Kongresu Młodych Ludzi Nauki – wizja, nauka, postęp", które odbędą się w Krakowie oraz Bydgoszczy. 
Zaproszenie

Otwarte zebranie katedry Finansów i Rachunkowości 

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości dr hab. Jacek Adamek prof. UE zaprasza studentów Studiów Doktoranckich na otwarte zebranie Katedry, na którym stworzona będzie możliwość zaprezentowania i przedyskutowania zagadnień wiązanych z Państwa przyszłą dysertacją (np. temat, struktura pracy, hipotezy badawcze, pytania badawcze, metody prowadzonych badań, inne problemy związane z tematyką rozprawy).

Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2017r. o godz. 12.00 (sala 69). Zgłoszenia osób chcących wystąpić na w/w zebraniu proszę składać na adres: jacek.adamek@ue.wroc.pl do dnia 7.01.2017r.


Stypendia dla najlepszych doktorantów – wytyczne oraz progi punktowe

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Komunikatem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Stypendia dla najlepszych doktorantów zostały przekazane do przelewu, dlatego proszeni są Państwo o pilny odbiór decyzji.
Decyzje będą mogły być wysyłane pocztą po wcześniejszym dostarczeniu do dziekanatu załącznika nr 10.

Seminarium naukowe prof. Genota Liedtke nt. "Joint city distribution centers - projects for Berlin and economic analysis"

Dnia 19 grudnia 2016 roku w godz. 10.00-10.40 w sali Rady Wydziału w budynku H odbędzie się seminarium naukowe prof. Gernota Liedtke z Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Verkehrsforschung na temat "Joint city distribution centers - projects for Berlin and economic analysis". W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana koncepcja projektu dotyczącego miejskich centrów dystrybucyjnych w Berlinie. Wykład poprowadzony zostanie w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w wykładzie.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów oraz osoby związane i zaprzyjaźnione z Wydziałem na Wspólne Kolędowanie, które odbędzie się w dniu 16.12.2016 r. (piątek) od godziny 16:00 w klubie "Ekonomiczna Pomarańcza" w budynku A przy ulicy Nowowiejskiej 3.

Śpiewnik do pobrania. Wykład otwarty Wiceprezesa Rady Ministrów  Mateusza Morawieckiego

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który odbędzie się dnia 9.12.2016 r. o godzinie 9:00 w Auli H przy ulicy Kochanowskiego 8. Prosimy o potwierdzenie obecności do 07.12.2016 pod numerem telefonu 75 75 38 202 lub 75 75 38 284. 


Uzupełniające wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  informujemy, że w dniu 1 grudnia tj. w czwartek o godzinie 17.00 odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Doktorantów, na którym zostaną przeprowadzone uzupełniające wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby posiadające czynne prawo wyborcze na Wyborczym Zgromadzeniu Doktorantów. Osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowanie, zatem musi być obecna na Zgromadzeniu.


Potencjał ekspercki doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze - formularz

Doktoranci wszystkich edycji studiów proszeni są o wypełnienie do 30 listopada 2016 r. niniejszego formularza https://goo.gl/forms/CjM3fiGCdVEJgffU2
Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w formularzu posłużą do budowy bazy danych, która ułatwi generowanie dodatkowych możliwości w zakresie zaliczania przez Doktorantów obowiązkowej praktyki zawodowej.


Stypendia - ostateczny termin składania wniosków

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Pana Rektora Cibisa  termin składania wniosków stypendialnych zostaje przedłużony do dnia 20 października 2016 r. Studenci I roku (1sem.) studiów III stopnia, którzy złożą w dniach 1-15 listopada 2016 r. wnioski o stypendia socjalne i stypendia rektora, otrzymają wyrównania przyznanych stypendiów za październik.


Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie nadal trwa

Termin składania dokumentów na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 został przedłużony do 30 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w serwisie dla doktorantów w zakładce Rekrutacja 2016/2017.


Informujemy, że w Dziekanacie studiów III stopnia znajdują się umowy i tekst ślubowania do podpisu dla osób, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji na 1 rok stacjonarnych studiów doktoranckich. Odbiór umowy i podpisanie ślubowania warunkuje korzystanie z wszelkich praw przysługujących doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego.


Pomoc materialna

Informujemy, że na stronie Wydziału w sekcji Doktoranci, w zakładce Vademecum Doktoranta/ Pomoc materialna dostępne są wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla Doktorantów wraz z niezbędnymi załącznikami.


IV rok studia stacjonarne i niestacjonarne - harmonogramy zajęć


Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi zaszła konieczność dokonania modyfikacji w harmonogramie zajęć dydaktycznych:

 1. Na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 uruchomiono wykład Integracja danych w badaniach ekonomicznych. Przed rozpoczęciem semestru letniego  roku akademickiego 2016/2017 zaprezentowane zostaną dwa wykłady do wyboru. Uruchomiony zostanie wykład wybrany przez Doktorantów (http://www.ezit.ue.wroc.pl/doktoranci/3435/harmonogramy_zajec.html ; dokument 1).
 2. Na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 uruchomiono wykład Integracja danych w badaniach ekonomicznych. Wykład Nowe paradygmaty i style konsumpcji zostanie uruchomiony w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (http://www.ezit.ue.wroc.pl/doktoranci/3435/harmonogramy_zajec.html ; dokument 2).

Spotkanie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

10 października o godzinie 17:30 odbędzie się spotkanie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informacje z deklaracją  udziału w obradach należy kierować drogą mailową do Pani Magdaleny Kryski - Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (magdalena.kryska@ue.wroc.pl) najpóźniej do 7 października. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, wydział, rok, nr telefonu, adres mailowy.


Przedłużenie rekrutacji

Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 została przedłużona do 10 października 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w serwisie dla doktorantów w zakładce Rekrutacja 2016/2017.

Wyniki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich zaprasza do zapoznania się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego  na V edycję 4 - letnich Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej 2016/2017. Osobom przyjętym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 - harmonogramy zajęć

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest już harmonogram zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
Szczegółowy harmonogram: http://www.ezit.ue.wroc.pl/doktoranci/3435/harmonogramy_zajec.html.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

5 października 2016 r. na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze odbędzie się  XLVIII Inauguracja Roku Akademickiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 w auli budynku A przy ulicy Nowowiejskiej 3. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Gołembski.
Dziekan Wydziału dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE zaprasza na spotkanie przy lampce wina, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Inauguracji w Klubie Studenckim Ekonomiczna Pomarańcza przy ul. Nowowiejskiej 3 (parter, budynek główny).
Serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów!
Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym zaproszeniu.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu informuje, że rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie (III stopnia) w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się w dniu 24 września 2016 r. w sali nr 58 I piętro (budynek główny A) w godzinach ustalonych wg harmonogramu:
•    od godz. 10.00 - 12.00 - osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do N
•    od godz. 12.00 - osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery O do Ż .

Zmiana Kierownika Studiów Doktoranckich

Informujemy, że z dniem 1 września 2016 r. nadzór nad Studiami Doktoranckimi na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze sprawować będzie Prodziekan ds. Nauki dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. nadzw. UE. Dotychczasowa Pani Kierownik  –  dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE  objęła funkcję Dziekana Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze na kadencję 2016-2020.

Uaktualniona lista czasopism

Informujemy, że na stronie MNiSW ukazał się Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych


Stypendia Ministra dla Doktorantów


Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się i przyznawania stypendium ministra, w tym okresy studiów i osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków oraz aktywny formularz wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa oraz w zakładce dla Doktorantów: Stypendia Ministra.
Do pobrania:
 1. Wniosek o przyznanie stypendium (załącznik do Rozporządzenia).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.
 3. Wskazówki przy wypełnianiu wniosku o stypendium Ministra.
 4. Szczegółowa informacja na temat stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów.

Skomplikowane i proste – Młodzi uczeni o swoich badaniach

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłasza XII konkurs na artykuł popularnonaukowy.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac proszę dodaćzaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem "Konkurs" pod adresem redakcji do 9 września 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji o konkursie na stronie https://www.forumakademickie.pl/konkurs/

Otwarte Drzwi - konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o problematyce niepełnosprawności

pic03431

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica


http://www.statsoft.pl/Rozwiazania/Oferta-akademicka/Konkurs

Stypendia doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Doktoranci, którzy złożyli wnioski o stypendia projakościowe, proszeni są o odbiór decyzji w dniach 21 - 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. M. Wandy Kopertyńskiej w zakresie określenia wysokości stypendium projakościowego przyjęto następujące założenia:

 1. Doktoranci I roku otrzymują stypendia w wysokości 800 zł miesięcznie.
 2. Doktoranci II, III, IV roku studiów otrzymują stypendium zróżnicowane w zależności od liczby punktów:
 1. do 30 pkt. - 800 zł miesięcznie,
 2. powyżej 30 pkt. do 40 pkt.- 900 zł miesięcznie,
 3. powyżej 40 pkt. do 50 pkt.- 1000 zł miesięcznie,
 4. powyżej 50 pkt. - 1100 zł miesięcznie,
 5. powyżej 70 pkt. - 1200 zł miesięcznie.

Minimalna liczba punktów rankingowych, którą należało uzyskać, aby doktorant został zakwalifikowany do grupy najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki:

 • I ROK – 46,16
 • II ROK – 17,00
 • III ROK – 40,38
 • IV ROK – 19,10.

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową MERKUR 2016

THE 11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR PhD. STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS

MERKÚR 2016

 
organized by the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava which will be held on 

November 30, 2016 - December 2, 2016

in VIRT Educational Facility of the University of Economics in Bratislava (close to Komárno).

The aim of the International Scientific Conference MERKÚR 2016 is to improve the transfer of knowledge in the field of the economic sciences on the level of scientific research of PhD. students and young scientists.

Conference sections

 •     Business Management, Tourism and Services in Global Environment
 •     Trends and Challenges in the International Business
 •     Innovative Marketing

More information about conference and guidelines for authors (see attachment) can be also found at the webpage:http://obchodnafakulta.sk/merkur.

Please, confirm your participation and submit on-line registration form by September 15, 2016.

In the case of any problems or questions concerning the conference feel free to contact organizational committee by e-mail: konfmerkur@euba.sk or the chairman of the organizational committee Ing. Paulína Krnáčová, PhD. by e-mail: paulina.krnacova@euba.sk.

Załącznik 1
Załącznik 2


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Natalii Krawczyszyn-Pochłopień

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Natalii Marcjanny Krawczyszyn-Pochłopień na temat: "Sieciowe produkty turystyczne jako przedmiot współpracy euroregionalnej – studium przypadku pogranicza polsko-czeskiego" odbędzie się w dniu 5 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału (budynek H) przy ulicy Kochanowskiego 8 w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie o publicznej obronie mgr Natalii Krawczyszyn-Pochłopień.Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Tomasza Weremija 

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Tomasza Weremija na temat: "Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku paliw płynnych w Polsce" odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału (budynek H) przy ulicy Kochanowskiego 8 w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie o publicznej obronie mgr Tomasza Weremija.


konferencja


Uwaga! Zmiana w harmonogramie zajęć II roku studiów niestacjonarnych ! 

Język angielski z Mgr Magdaleną Mucowską 07.05.2016 zostaje odwołany. Zajęcia odbędą się 18.06.2016 o godzinie 14:30 do 16:00 w sali 58 A.  

Zaproszenie dla Studentów i Doktorantów na spotkanie z kandydatem na Dziekana Wydziału EZiT dr hab. prof. nadzw. Elżbietą Sobczak

Studenci i Doktoranci,
dnia 5 maja 2016 r. o godz. 15.00 w sali 58A w porozumieniu z Samorządem Studenckim zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne kandydata na Dziekana Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki dr hab. prof. nadzw. Elżbiety Sobczak ze Studentami i Doktorantami naszego Wydziału. Zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu.


Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową ERFIN 2016, Warszawa 16 września 2016 r.


Szanowni Pracownicy i Doktoranci Wydziału EZiT,

Poniżej publikujemy zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową ERFIN 2016, przekazane nam przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

konferencja_erfin_2016

Dear Colleagues,

It is our pleasure to invite you to the Econometric Research in Finance (ERFIN) workshop (http://conference.erfin.org), hosted by Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). The workshop will be held in Warsaw, Poland, on Friday September 16, 2016.

The goal of the ERFIN workshop is to promote modern quantitative methods (especially econometric models) and their applications in the field of finance. The workshop is also a forum that will showcase cutting edge research in the areas of financial markets, institutions, and instruments. It provides an excellent avenue to obtain quality feedback, and it is an opportunity for networking among researchers, academics, and industry executives working in finance and allied areas. We invite high quality, original theoretical/applied empirical papers from faculty members, research scholars, and industry practitioners—both junior and senior researchers are encouraged to present their work. The workshop schedule consists of regular competitive sessions as well as plenary sessions dealing with high-profile issues.

The fields suitable for this workshop may include (but are not limited to) the following:
 • Financial econometrics and its applications
 • Modeling and forecasting asset prices and returns
 • Portfolio management and trading
 • Market microstructure
 • Behavioral finance
 • Financial stability, financial risk, and financial crises
 • Empirical studies in corporate finance and banking
 • Accounting, financial reporting, and financial regulations
 • Links between financial institutions, financial markets, and the real economy
We also invite submissions to our new academic journal, Econometric Research in Finance (ERFIN). This journal is published by the Collegium of Economic Analysis at the Warsaw School of Economics. This is an open-access journal with no submission or publication fees, and the journal's web page is http://erfin.org

Conference Submissions
Full papers or extended abstracts should be sent (in pdf format) no later than June 30, 2016 via conference@erfin.org or through our online submission system at the following web address:
http://conference.erfin.org/index.php/w2016/erfin2016/author/submit?requiresAuthor

Please include the following information in your e-mail submission:
 • An abstract of the paper and the full text (when available)
 • The subfield of finance for which you would like to be considered (from the following list): financial econometrics and its applications, modeling and forecasting asset prices and returns, portfolio management and trading, market microstructure, behavioral finance, financial stability, financial risk and financial crises, empirical studies in corporate finance, banking, accounting, financial reporting, and financial regulations, links between financial institutions, financial markets and the real economy, other topics in finance.
 • Contact information (name, affiliation, e-mail) for all authors
 • Contact information (name, affiliation, e-mail) of a presenter
 • Indicate if you are willing to discuss someone else's paper
 • Indicate if you are willing to publish your paper in the international journal Econometric Research in Finance.
Submissions will be carefully examined by a scientific committee of experts, and attending senior researchers and academics as well as discussion participants will comment on the presentations. A notice of acceptance for presentation will be sent no later than the middle of July 2016 (two months before the workshop). You can also participate without presenting a paper. 

Fees
No fees will be charged.

Important Dates
March 15, 2016           Workshop registration open; paper submissions begin
June 30, 2016              Paper submissions close
July 15, 2016              Accepted papers confirmed; conference program published
September 16, 2016    Conference registration closed; workshop begins

More Information
Conference web page: http://conference.erfin.org

____
Best regards,
Local Organizing Team
ERFIN Workshop 2016


kongres_mlodych_ludzi_nauki_plakat

kongres_mlodych_ludzi_nauki_list


debata_economicus


REJESTRACJA ODBYWA SIĘ POPRZEZ FORMULARZ:
https://docs.google.com/forms/d/1W-12ZuEY4llpADNK6hQ_rrJBzzYJLCbkwinNqNVLwkM/viewform?c=0&w=1

Zmiana sal dydaktycznych w dniach 23-24.04.2016 

W związku z przyjazdem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (23.04.2016-24.04.2016) sala 58 A przez cały zjazd będzie wyłączona z użytku. Zajęcia przeprowadzane w sobotę (23.04.) zostają przeniesione do auli H, natomiast w niedzielę (24.04.) do sali 218 C. Dodatkowo w sobotę zajęcia z sali 42 A zostają przeniesione następująco:

 • 8:00-11:15 do sali 220 C
 • 11:30-14:45 do sali 8 C
 • 15:00-18:15 do sali 115 C
Zajęcia z Prof. UE dr hab. Waldemarem Tycem prowadzone w sobotę (23.04.) zostają przeniesione do sali 206 H. 

Szanowni Doktoranci,

w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W SPOJRZENIU ORGANÓW KONTROLI

(NA TLE ZAKRESU DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO).

Organizatorem Konferencji jest m.in. Centrum Badawczo Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z Rzecznikami dyscypliny finansów publicznych w Opolu oraz Wrocławiu, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach dwudniowego programu Konferencji zaplanowano V podstawowych sesji konferencyjnych oraz sesję plakatową adresowaną do osób ogniskujących zainteresowania badawcze w sferze dziedzin naukowych prawa oraz ekonomii, w tym do doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Szczegóły na stronie: www.dyscyplinasamorzad.org.pl

SPECJALNA OFERTA DLA DOKTORANTÓW!

Dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu organizatorzy opracowali indywidualną ofertę. Opłata konferencyjna wynosi tylko 200 zł i obejmuje:

 • pełny udział w sesjach konferencyjnych,
 • możliwość wystąpienia w ramach sesji posterowej,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (21-22.04.2016 r.),
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji,
 • autorom wystąpień i posterów organizatorzy zapewniają możliwość publikacji najlepszych artykułów w planowanej monografii pokonferencyjnej (o ile będą się mieścić w zagadnieniach dotyczących dyscypliny finansów publicznych).

Termin rejestracji zgłoszeń dla doktorantów upływa dnia 19 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Arkadiusz Talik

Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Samorządu TerytorialnegoProf. UE dr hab. Marian KachniarzWiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 2016

wiosenna_szkola_leszka_balcerowicza_2016

Studencie, Doktorancie

Weź udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza i dołącz do elitarnego grona absolwentów jedynej takiej Szkoły w Polsce! Spotkaj się z wybitnymi przedstawicielami świata ekonomii, prawa, biznesu i mediów. Poznaj studentów z różnych uczelni w Polsce i wygraj atrakcyjne nagrody w konkursie dla najzdolniejszych autorów!

Aby wziąć udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicz wystarczy napisać pracę konkursową na jeden z podanych tematów i przesłać ją do 29 kwietnia br.

Szczegóły: http://www.for.org.pl/pl/Wiosenna-Szkola-Leszka-Balcerowicza-2016


Składanie wniosków o stypendia projakościowe w 2016 roku

Szanowni Doktoranci,

Zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. Nauki informujemy, że Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wraz z wymaganym Kwestionariuszem osiągnięć oraz Oświadczeniem o koncie bankowym należy składać w Dziekanacie do 21 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu warunkiem przyznania stypendium z dotacji projakościowej jest:

 •  złożenie przez doktoranta Wniosku o stypendium projakościowe,
 • udokumentowanie wymaganych osiągnięć we właściwym Kwestionariuszu osiągnięć doktoranta,
 • zaliczenie do grupy 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych wydziałach i latach studiów na podstawie postępowania rankingowego przeprowadzonego na potrzeby przyznania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, a dokonanego przez komisję stypendialną.


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Beaty Harasim 

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Beaty Harasim na temat: Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju gospodarki Podlasia odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału (budynek H) przy ulicy Kochanowskiego 8 w Jeleniej Górze.


Życzenia Świąteczne 

wielkanoc_1680x1050_013_pisanki


Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza V edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. 


Konkurs PAN na najlepszą rozprawę doktorską

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ogłosił konkurs o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, który dostępny jest także w serwisie internetowym Komitetu pod adresem www.knoiz.pan.pl oraz pod adresem www.ue.wroc.pl wraz z innymi informacjami o konkursie.


Minął termin wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne (czesne) na niestacjonarnych studiach doktoranckich w semestrze letnim 2015/2016

Szanowni doktorancki,
informujemy, że 25 lutego 2016 roku minął termin wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne (czesne) na niestacjonarnych studiach doktoranckich w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Doktoranci, którzy nie dokonali stosownych opłat proszeni są o bezzwłoczne uregulowanie należności.

Zmiany w harmonogramie zajęć

Uwaga nastąpiła drobna zmiana w harmonogramach zajęć na I , II i IV roku niestacjonarnych studiów doktoranckich.


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr. Mariusza Wiśniewskiego

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Wiśniewskiego na temat: ,,Regionalne zróżnicowanie zmian struktur pracujących w Unii Europejskiej'', która odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2016 r. o godz. 9,30 w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 8 (budynek H, sala Rady Wydziału). 


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr. Wojciecha Fedyka

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Fedyka na temat: ,,Uwarunkowania skuteczności regionalnych organizacji turystycznych w Polsce'', która odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. o godz. 12,00 w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 8 (budynek H, sala Rady Wydziału).


Harmonogramy zajęć

Szanowni Doktoranci, na stronie internetowej Wydziału dostępne są harmonogramy zajęć na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich w semestrze letnim 2015/2016. 

Harmonogramy zajęć 


Ankieta

Jednym z istotnych narzędzi ewaluacji kształcenia na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze jest Ankieta studenta / doktoranta dotycząca oceny zajęć dydaktycznych, a narzędziem wspierającym ewaluację kształcenia Ankieta studenta / doktoranta dotycząca oceny pracy Dziekanatu, Biblioteki, Działu Informacji i Rozwoju, działów odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-bytową studentów oraz oceny bazy dydaktyczno-bytowej Wydziału.

Prosimy, aby w terminie do 20 marca 2016 r. Doktoranci dokonali oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 (jolanta.lojek@ue.wroc.pl) bądź do Prodziekan ds. Nauki dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. nadzw. UE (elzbieta.sobczak@ue.wroc.pl).


Oceny w USOS-ie

Informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie oceny z zaliczeń przedmiotów wpisywane są do systemu USOS (nie ma kart okresowych osiągnięć doktoranta). Każdy Doktorant ma możliwość sprawdzenia swoich ocen w systemie USOSweb.

Doktoranci mogą założyć i korzystać z konta pocztowego w domenie uczelni. Aby założyć konto, należy skontaktować się z P. Henrykiem Milaszkiewiczem (tel. 71 36 80 485).

Wszelkie pytania i uwagi odnośnie działania poczty prosimy zgłaszać na adres smail@ue.wroc.pl (w razie braku odpowiedzi prosimy najpierw sprawdzić folder "SPAM").


Kongres Młodych Ludzi Nauki

Zachęcamy młodych naukowców do udziału w ,,KONGRESIE MŁODYCH LUDZI NAUKI – wizja, nauka, postęp''.

Szczegóły i zaproszenie


Uwaga Doktoranci Wydziału

Uczestnicy studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu nie ponoszą kosztów publikacji w czasopismach naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (więcej)


Komunikat MNiSW – czasopisma naukowe

Komunikat MNiSW z 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Szczegóły na stronie Ministerstwa"

(tutaj http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html)


Semestr letni

Uprzejmie informujemy, że semestr letni dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich trwa od 22.02.2015 r. do 19.06.2015 r.

Szczegóły w harmonogramie roku akademickiego 2015/2016


Wykład otwarty Prezesa Związku Banków Polskich – Krzysztofa Pietraszkiewicza

Zapraszamy na wykład Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza. Tematem wykładu jest "Polska bankowość wobec wyzwań przyszłości" 15.01.2016 r. o godzinie 11:00 w Auli wydziału EZiT, przy ul. Kochanowskiego 8.

Organizatorem wykładu jest Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa.

Więcej informacji


Nowa edycja "Diamentowy Grant"

Uwaga Doktoranci,
20 mln zł dla młodych badaczy – rusza V edycja Diamentowego Grantu
Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazało się ogłoszenie o ko-lejnej edycji programu "Diamentowy Grant". Na młodych naukowcach czeka 20 mln złotych.

Szczegóły na stronie Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/15-mln-zl-dla-mlodych-badaczy-rusza-v-edycja-diamentowego-grantu.html


Nowe zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

Uprzejmie informujemy, że ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1842)

Prosimy o zapoznanie się z zasadami wszczęcia i przeprowadzania procedur.


Zasady i warunki zaliczenia semestru

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich, do dnia 31 stycznia 2016 roku doktorant ma obowiązek złożyć w dziekanacie (u mgr Magdaleny Iwanowskiej):
- indeks i kartę okresowych osiągnięć doktoranta (w zależności od roku: tylko indeks, tylko kartę lub indeks i kartę okresowych   osiągnięć doktoranta) ze wszystkimi wpisami potwierdzającymi przebieg semestru zimowego w roku akademickim 2015/2016,
- sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej bądź naukowo-dydaktycznej w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016,
- wypełniony Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku Doktorantów I roku nie wpisujemy średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego.

Przypominamy również, że warunkiem zaliczenia roku akademickiego 2015/2016 jest:
- złożenie potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej w wymiarze minimum 10 godzin na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki,
- złożenie potwierdzenia o zatrudnieniu Doktoranta w charakterze nauczyciela akademickiego, które stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej,
- złożenie potwierdzenia o uczestnictwie w zebraniu katedry, której pracownikiem jest opiekun naukowy.

Stypendia dla najlepszych doktorantów – wytyczne oraz progi punktowe

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Komunikatem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Generator numeru Indywidualnego Konta Rozliczeniowego

Uprzejmie informujemy, że wszystkie płatności związane z odbywaniem studiów doktoranckich należy dokonywać przez Indywidualne Konto Rozliczeniowe (IKR). Generator Indywidualnego Konta UE we Wrocławiu znajduje się na stronie internetowej Wydziału – sekcja Doktoranci – zakładka – Regulaminy.

Generując konto wybieramy Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (EZiT).

Przy dokonywaniu przelewu na konto Wydziału proszę w opisie podać: WEZiT, imię i nazwisko, SSD bądź NSD (odpowiednio stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie), rok studiów.


Uprawnienia Doktorantów do ulgowych przejazdów PKP i PKS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1138):

Art. 4. Ustawy:

4b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

6b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

Art. 5. Ustawy:

1b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.


Nieczynny dziekanat i wnioski stypendialne

Szanowni Doktoranci,
uprzejmie informujemy, że w związku z pracami systemowymi Dziekanat studiów III stopnia, w dniach od 16 do 18 listopada 2015 r. będzie nieczynny.

Wnioski o przyznanie stypendium (od listopada) będą przyjmowane w dniach 19 - 20 listopada br. w godz. 09.00 – 13.0009.00 – 13.00


Wyłączenie USOSweb

Informujemy Państwa, że od dnia 10 listopada 2015 r. system USOSweb zostanie wyłączony do odwołania. W związku z tym tura stypendialna zostanie przedłużona po ponownym włączeniu systemu.


Wybrane zajęcia fakultatywne na niestacjonarnych studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia 2015-2019


Generator numeru Indywidualnego Konta Rozliczeniowego

Uprzejmie informujemy, że wszystkie płatności związane z odbywaniem studiów doktoranckich (w tym opłatę za Elektroniczną legitymację doktorancką – 17,00 zł) należy dokonywać przez Indywidualne Konto Rozliczeniowe (IKR). Generator Indywidualnego Konta UE we Wrocławiu znajduje się na stronie internetowej Wydziału – sekcja Doktoranci – zakładka Regulaminy (opłaty)

Generator numeru Indywidualnego Konta Rozliczeniowego


Minął termin wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach doktoranckich (czesne) w semestrze zimowym 2015/2016

Szanowni doktoranci,
informujemy, że 15 października 2015 r. minął termin wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne (czesne) na niestacjonarnych studiach doktoranckich w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.

Doktoranci, którzy nie dokonali stosownych opłat proszeni są o bezzwłoczne uregulowanie należności.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: ,,Polscy doktorzy i doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej''

28.11.2015 r. – Warszawa
Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów i kadry naukowej.

Harmonogram:
14.11.2015 r. – termin zgłoszenia uczestnictwa i dokonania opłaty konferencyjnej
21.11.2015 r. – termin przesłania prezentacji wystąpienia w MS PowerPoint
30.11.2015 r. – termin nadesłania artykułu do Monografii i Listy Ministerialnej

W trakcie konferencji prelegenci będą mieli możliwość uczestnictwa w wyjątkowym wykładzie motywacyjno-szkoleniowym: "Naukowiec i prezenter", który poprowadzi Pan Piotr Dubiński - specjalista ds. marketingu politycznego i mediów, dyplomowany coach, trener, instruktor. 

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Nauka i wiedza kluczem do poznania świata cz.2 "

21.11.2015 r. – Wrocław
Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów i kadry naukowej.

Harmonogram:
07.11.2015 r. – termin zgłoszenia uczestnictwa i dokonania opłaty konferencyjnej
14.11.2015 r. – termin przesłania prezentacji wystąpienia w MS PowerPoint
30.11.2015 r. – termin nadesłania artykułu do Monografii

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji

III Kongres Młodych Ludzi Nauki – wizja, nauka, postęp – konferencja naukowa


12.12.2015 r. – Warszawa
Tematyka: teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych oraz humanistyczno-społecznych
Cel: stworzenie płaszczyzny do dyskusji i zacieśnienia kontaktów między przedstawicielami młodych naukowców
Koszt: 320 zł (catering, materiały konferencyjne, publikacja), każdy dodatkowy poster lub referat 100 zł

Harmonogram:
13.11.2015 r. – ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa
20.11.2015 r. – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
10.12.2015 r. – termin nadesłania prezentacji z wystąpieniami
12.12.2015 r. – konferencja

Organizatorzy:
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
TRAICON S.C.
DZIEDZIC & MOCZULSKI

Więcej informacji: komunikat, strona www

Uzupełniony skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że uzupełniono skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów o przedstawicieli naszego Wydziału (ZR nr 63/2015 z 27.10.2015 r.). Komisja została powołana do dnia 30 września 2016 roku.

Zarządzenie Rektora nr 63 2015 r. z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Zarządzenie Rektora nr 59 2015 r. z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów


Zwołano Zgromadzenie Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że Prorektor ds. Dydaktyki zwołał w dniu 18 listopada 2015 r. Zgromadzenie Doktorantów. Celem spotkanie będzie wybór nowej Uczelnianej Rady Doktorantów.

Komunikat Prorektora ds. Dydaktyki nr 6 z 28 października 2015 r.


Rekrutacja do Kół Naukowych działających na Wydziale

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że trwa rekrutacja do Kół Naukowych działających na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Zainteresowanych doktorantów prosimy o zapoznanie się z zakresem działalności poszczególnych kół naukowych oraz terminami rekrutacji.

Zakres działalności kół naukowych działających na Wydziale oraz terminy rekrutacji


Zasady korzystania z zasobów Biblioteki Wydziału

Doktoranci Wydziału zapisują się do Biblioteki poprzez elektroniczny system zapisy, na stronie internetowej Wydziału – sekcja Wydział – zakładka Biblioteka – zapisy

Sposób elektronicznej rejestracji oraz zamawiania i rezerwacji książek przez Internet

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Biblioteki Wydziału w zakładce Biblioteka


Konsultacje i obszary badawcze opiekunów naukowych dla Doktorantów I roku studiów

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Wydziału – sekcja Doktoranci – zakładka – Regulaminy znajdują się:


Korzystanie z bazy sportowej Wydziału

Uprzejmie informujemy, że Doktoranci mogą korzystać z sali gimnastycznej i siłowni znajdujących się w budynku głównym Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 3.

Sala gimnastyczna – osoba, z którą należy ustalić zasady korzystania z sali gimnastycznej: Dyrektor administracyjny mgr Wojciech Wachowicz, tel. 75 753820375 7538203, wojciech.wachowicz@ue.wroc.pl

Siłownia – osoba, z którą należy ustalić zasady korzystania z siłowni: Dr Mariusz Kotarba, tel. 75 753821475 7538214, mariusz.kotarba@ue.wroc.pl

Godziny otwarcia siłowni:
Poniedziałek: od 15.00 do 18.15
Środa: 8.00 do 18.15
Czwartek: 15.00 do 16.30
Zapraszamy

Wybrane zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe dla cyklu kształcenia 2015-2019

Uprzejmie informujemy, że w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe na stacjonarnych studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia 2015-2019 Doktoranci wybrali następujące wykłady:

1. Rok akademicki 2015/2016 – semestr letni (semestr II)
Wykład nt. Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych (10 godzin)– dr hab. Małgorzata Markowska, prof. nadzw. UE
2. Rok akademicki 2016/2017 – semestr letni (semestr IV)
Wykład nt. Rola etyki w prowadzeniu badań naukowych (6 godzin) – dr hab. Agnieszka Sokołowska, prof. nadzw. UE
3. Rok akademicki 2017/2018
- semestr zimowy (semestr V)
Wykład nt. Komunikacja interpersonalna (10 godzin) – dr hab. Anetta Zielińska
- semestr letni (semestr VI)
Wykład nt. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce (6 godzin) – dr hab. Andrzej Dudek, prof. nadzw. UE

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu informuje, że rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. w sal nr 58 (budynek główny A, I piętro) o godzinie 17:00.


Zmiany w harmonogramach zajęć

Informujemy, że wprowadzono zmiany  w harmonogramach zajęć na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich.

Zmienione harmonogramy zajęć


Informacje dotyczące stypendium

Uprzejmie informujemy, że w związku z problemami z rejestracją wniosków o przyznanie stypendiów w systemie USOSweb, w uzgodnieniu z Rektorem Edmundem Cibisem, termin składania wniosków stypendialnych został wydłużony do 20 października br.

Zgodnie z informacjami zawartymi w systemie USOS każde osiągnięcie wskazane w kwestionariuszu osiągnięć doktoranta (załącznik nr 4) musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Osiągnięcia niepotwierdzone nie będą brane pod uwagę.

W przypadku braku dokładnej daty publikacji artykułu lub monografii można podać datę przybliżoną.

Jeżeli artykuł jest po recenzjach bądź w druku, to należy dołączyć potwierdzenie z wydawnictwa.

Przypominamy również, ze zgodnie z § 24 zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (załącznik do Zarządzenia Rektora) stypendium dla najlepszych doktorantów nie przysługuje doktorantom, którzy do dnia 30 września br. nie złożyli kompletu dokumentów do zaliczenia semestru i uzyskali przedłużenie terminu zaliczenia semestru (zostali warunkowo wpisani na kolejny semestr) oraz doktorantom, którzy oczekują na powtarzanie semestru lub roku studiów.

Doktoranci, którzy nie podali w dziekanacie numeru telefonu komórkowego oraz adresu mailowego proszeni są o pilne uzupełnienie danych.


Harmonogram zjazdów

Informujemy, że na stronie uczelni w zakładce "Harmonogram zjazdów"  dostępne są harmonogramy na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.

Harmonogramy zjazdów


Pomoc materialna

Informujemy, że na stronie Wydziału w zakładce dla Doktorantów / Stypendia, kredyty / Pomoc materialna zamieszczone zostało Zarządzenie nr 51/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z niezbędnymi załącznikami.

UWAGA!!!

Zgodnie z przyjętymi zasadami tegoroczne świadczenia będą przyznawane na podstawie udokumentowanego wniosku złożonego wraz z oświadczeniem o dochodach w formie elektronicznej przez system USOSweb oraz w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami.

Na początku przyszłego tygodnia zostanie udostępniony panel do składnia wniosków, a każdy Doktorant na swoją skrzynkę mailową otrzyma od Administratora informacje o sposobie utworzenia konta pocztowego w systemie USOSweb.


Przedłużenie rekrutacji

Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/16 została przedłużona do 17.10.2015 r.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 19-23.10.2015 r.

ezit_studia-doktoranckie

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w serwisie dla doktorantów w zakładce Rekrutacja 2015/2016. Serdecznie zapraszamy!

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

W imieniu Dziekana Wydziału EZiT prof. dra hab. Marka Walesiaka serdecznie zapraszam wszystkich doktorantów na XLVII Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016, która odbędzie się 30 września br. o godzinie 11:00 w auli przy ul. Kochanowskiego 8.

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE


Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich zaprasza do zapoznania się z wynikami rozmowy kwalifikacyjnej. Osobom przyjętym serdecznie gratulujemy.


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu informuje, że rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie (III stopnia) w roku akademickim 2015/2016 odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. w sali nr 58 I piętro (budynek główny A) w godzinach ustalonych wg harmonogramu:

 • od godz. 16.00 - 18.00 - osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do L
 • od godz. 18.00 - osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery M do Ż

Zaproszenie na Konferencję Naukową "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce"

Szanowni Państwo,

uwzględniając prośby stałych uczestników konferencji z cyklu "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce", informujemy że termin rejestracji na tegoroczną edycję tej Konferencji i uiszczenia opłaty konferencyjnej został przedłużony do 13 września br.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej naszej Konferencji http://glir2015.ue.wroc.pl

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny Konferencji

Zaproszenie na Konferencję

Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Barbary Jaros

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Barbary Jaros nt. "Koncepcja zrównoważonej konsumpcji - problemy implementacji w Polsce", która odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 8 (budynek H, sala Rady Wydziału).

Ogłoszenie o publicznej obronie mgr Barbary Jaros


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Szanowni Doktoranci!

Wnioski (wraz z załącznikami) o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 należy złożyć do dnia  18 września 2015 r. w pok. 55 (I piętro, bud. A) u mgr Jolanty Łojek (Kierownik dziekanatu).


Nowe godziny otwarcia Biblioteki

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 24/2015 w sprawie godzin otwarcia Biblioteki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się i przyznawania stypendium ministra, w tym okresy studiów i osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków oraz aktywny formularz wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa oraz w zakładce dla Doktorantów: Stypendia Ministra.

Do pobrania:


Zarządzenie  Rektora nr 35/2015

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem  Rektora nr 35/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 51/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zarządzenie  Rektora nr 35/2015


Wykłady do wyboru

Szanowni Doktoranci,

Informujemy, że w przyszłym roku akademickim, zgodnie z planami i programami studiów na IV roku (VII semestr) wybrany został wykład dr. hab. Waldemara Tyca, prof. nadzw. UE nt. "Naukowe badanie zjawisk gospodarczych".


Stypendia dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -Dział Rehabilitacji w Jeleniej Górze, w ramach działań promocyjnych informuje, iż w imieniu Miasta Jelenia Góra realizuje pilotażowy program" Aktywny Samorząd", w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Więcej informacji


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr inż. Bożeny Kuchmacz

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Bożeny Kuchmacz nt. "Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 8 (budynek H, ul. Kochanowskiego 8).

Ogłoszenie o publicznej obronie mgr inż. Bożeny Kuchmacz


Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich, do dnia 15 lipca 2015 r. doktorant ma obowiązek złożyć w dziekanacie (u mgr Danuty Michalak):

 • indeks i kartę okresowych osiągnięć doktoranta (w zależności od roku: tylko indeks, tylko kartę lub indeks i kartę okresowych osiągnięć doktoranta) ze wszystkimi wpisami potwierdzającymi przebieg semestru letniego w roku akademickim 2014/2015,
 • sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej bądź naukowo-dydaktycznej w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015,
 • wypełniony Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku Doktorantów I roku nie wpisujemy średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego.

Przypominam również, że warunkiem zaliczenia roku jest :

 • złożenie potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej w wymiarze minimum 10 godzin na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, lub zaświadczenia o zatrudnieniu Doktoranta w charakterze nauczyciela akademickiego, które stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej,
 • złożenie potwierdzenia o uczestnictwie w zebraniu katedry, której pracownikiem jest opiekun naukowy.

XXIII Konferencja Naukowa GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE (GLiR 2015)

Katedra Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprasza DOKTORANTÓW Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do udziału w XXIII Konferencji Naukowej pt. "GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE" (GLiR 2015) która odbędzie się w dniach 23-25 września 2015 roku w Hotelu "Chata za Wsią" w Mysłakowicach k. Karpacza

W programie konferencji GLiR 2015 przewidujemy zorganizowanie sesji panelowej – w ramach oferty dydaktycznej Katedry Gospodarki Regionalnej – z wystąpieniami doktorantów naszego Wydziału bez konieczności korzystania z noclegów, wyżywienia i ponoszenia kosztów z tych tytułów. Referaty wygłoszone podczas tej sesji i złożone w formie artykułów zostaną opublikowane po dwóch pozytywnych recenzjach w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Koszt udziału w sesji doktoranckiej z publikacją artykułu w języku polskim wynosi 800 zł.

Organizatorzy Konferencji zastrzegają, że ww. opłata nie podlega zwrotowi w przypadku otrzymania negatywnej recenzji, gdyż obejmuje ona koszty procesu wydawniczego (m. in. koszty recenzji). Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konferencji można pozyskać na stronie internetowej http://glir2015.ue.wroc.pl

Oferta dla doktorantów zainteresowanych pełnym udziałem w Konferencji znajduje się na stronie internetowej http://glir2015.ue.wroc.pl


Sukces doktorantki naszego Wydziału

km15Doktorantka mgr Iga Fujak (1 rok studiów stacjonarnych III stopnia – członek Koła Naukowego Business English Zone)

) zajęła 1 miejsce w kategorii "doktoranci" za wystąpienie nt. "Pricing the priceless –Art as a financial asset" w trakcie 9 Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Euroregionu Nysa, która odbyła się 12 maja br. na Wydziale EZiT.


Relacja z 9 Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców


Doktorant Wydziału autorem najlepszej pracy w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza

Doktorant mgr Marcin Balana w tegorocznej edycji Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza znalazł się wśród autorów najlepszych prac i wziął udział w seminarium w dniach 8-10 maja br. w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!

profesor_leszek_balcerowicz_i_marcin_balana uczestnicy_wslb_zdjecie_z_fb_for

dyplom_ukonczenia_wslb


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr. Dariusza Zawady

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Zawady nt. "Walory użytkowe miasta a jego konkurencyjność", która odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 8 (budynek H, ul. Kochanowskiego 8).

Ogłoszenie o publicznej obronie mgr. Dariusza Zawady


Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Janiny Bolejko

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Janiny Bolejko  nt. "Wpływ systemu gospodarczego na nierówności społeczne", która odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 8 (budynek H, ul. Kochanowskiego 8).

Ogłoszenie o publicznej obronie mgr Janiny Bolejko


Zachęcamy do publikowania artykułów w ACC JOURNAL

acc_journalACC JOURNAL to międzynarodowe czasopismo naukowe, ukazujące się od 2009 roku. Wydawcą jest Uniwersytet Techniczny w Libercu (Technická univerzita v Liberci). W jego przygotowaniu uczestniczą cztery uczelnie zrzeszone w Akademickim Centrum Koordynacyjnym w Euroregionie Nysa (ACC). W ciągu roku ukazują się zazwyczaj trzy numery.

Termin przyjmowania artykułów: do 15.06.2015
Szczegółowe informacje: bit.ly/acc_journal


9 Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Euroregionu Nysa

ys2015Zapraszamy do wzięcia udziału w 9 Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa, która odbędzie się w dniu 12 maja 2015 roku.

Konferencja ta jest rezultatem współpracy transgranicznej państwowych uczelni w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego Szkół Wyższych Euroregionu Nysa (ACC). Celem jej jest wymiana doświadczeń naukowych studentów i doktorantów, prezentacja tematów i wyników ich prac badawczych.

Chcielibyśmy, aby uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje referaty naukowe i projekty badawcze dotyczące zarówno ich indywidualnych zamierzeń naukowych (doktoranci) jak i działalności Kół Naukowych, do których należą (studenci).

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy:

 • studentów z ostatnich lat studiów (II i III rok I stopnia oraz I i II rok II stopnia),
 • członków studenckich organizacji, Kół Naukowych funkcjonujących w poszczególnych uczelniach,
 • doktorantów przygotowujących prace doktorskie oraz opiekunów naukowych.

http://ezit.ue.wroc.pl/youngscientists


Otwarty wykład prof. dr hab. inż. Wojciecha Cellarego nt. "Czym się różni nauka od nie-nauki, czyli jak napisać dobry doktorat i habilitację"

Informujemy, że 24.04.2015 (piątek) w sali 2E (budynek "E" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120) o godz. 16.00 odbędzie się otwarty wykład prof. dr hab. inż. Wojciecha Cellarego z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat: " Czym się różni nauka od nie-nauki, czyli jak napisać dobry doktorat i habilitację"

Celem wykładu jest przedstawienie poglądów autora na zagadnienia zasygnalizowane w jego tytule oraz konfrontacja wymagań stawianych przed pracami naukowymi w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz nauk społecznych– ekonomii i nauk o zarządzaniu.

Na wykładzie zostaną zarysowane granice nauki oraz przytoczone konkretne przykłady błędów metodologicznych przy pisaniu rozpraw naukowych, a także zalecenia dotyczące ich redakcji.

Po wykładzie przewidziano krótką dyskusję


Zaproszenie na Konferencję Katedry Finansów i Rachunkowości

Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uprzejmie zaprasza studentów studiów doktoranckich na Sesję I – Inauguracyjną III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ETYKA, STABILNOŚĆ FINANSOWA", która rozpocznie się w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 15.45 w HOTELU ARTUS*** PRESTIGE SPA w Karpaczu, ul. Wilcza 9

Bezpłatny udział w/w wydarzeniu będzie potwierdzony certyfikatem - więcej informacji w załączonych plikach.


Wykład otwarty Prezesa Narodowego Banku Polskiego – Profesora Marka Belki

Pani Prodziekan ds. Nauki dr hab. Elżbiety Sobczak prof. nadzw. UE serdecznie zaprasza na wykład otwarty Prezesa Narodowego Banku Polskiego - Profesora Marka Belki nt. "Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej", który odbędzie się w dniu 10.04.2015 r. o godz. 10.00 w auli budynku H, ul. Kochanowskiego 8.

Wykład ten organizowany jest w ramach w ramach Cyklicznego Seminarium Naukowego "Ekonomia – nowe trendy i wyzwania", stanowiącego element realizacji projektu nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Cyklicznym Seminarium Naukowym "Ekonomia - nowe trendy i wyzwania".

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na wykładzie do dnia 08.04.2015 r. (środa) na adres: promocja-jg@ue.wroc.pl


Stypendia projakościowe

Do wniosku o przyznanie stypendium projakościowego proszę dołączyć Załącznik z danymi kontaktowymi.

Osiągnięcia wpisane do kwestionariusza należy potwierdzić kserokopią dyplomu lub zaświadczenia, kserokopią programu konferencji (dla referatów) lub kserokopią pierwszej strony oraz spisu treści w przypadku publikacji.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe zarządzanie publiczne w Grupie Wyszehradzkiej (V4) – od modelu tradycyjnego do paradygmatu profesjonalizmu?"

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowe zarządzanie publiczne w Grupie Wyszehradzkiej (V4) – od modelu tradycyjnego do paradygmat u profesjonalizmu? Wrocław, 17-18.09.2015 r.


Konferencja naukowa SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE Z PERSPEKTYWY 25-LECIA JEGO FUNKCJONOWANIA

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanej po raz trzeci konferencji naukowej obejmującej obszar funkcjonowania samorządu terytorialnego. Wypadająca w tym roku 25 rocznica reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce skłania do refleksji, a w szczególności do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co udało nam się osiągnąć, co zaś zakończyło się niepowodzeniem, bądź pozostało w sferze zamierzeń. Jest to zatem dobry moment do sporządzenia bilansu zysków i strat, a także planowania kolejnych przedsięwzięć. Tegoroczna konferencja zatytułowana SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE Z PERSPEKTYWY 25-LECIA JEGO FUNKCJONOWANIA odbędzie się 26 czerwca 2015 roku w Wałbrzychu.


Rekrutacja do Koła Naukowego Turystyki

Studenckie Koło Naukowe Turystyki ogłasza nabór nowych członków. Wszystkie osoby chętne do pracy w kole zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę, 18 marca o godz. 15.30 w sali 8C w budynku przy ulicy Zana 3b. W programie spotkanie m.in. wybór nowych władz koła, omówienie planu pracy, omówienie programu badań naukowych koła. Jednocześnie informuję, że pod koniec kwietnia 2015 roku Studenckie Koło Naukowe Turystyki planuje wyjazd na dwudniowe sympozjum naukowe do Harrachova, organizowane wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Libercu. Członkowie koła wezmą udział w tym sympozjum. Aktywna praca na rzecz koła będzie potwierdzona wpisem do suplementu dyplomu.

dr Piotr Gryszel
Opiekun Koła Naukowego Turystyki


Informacja o stypendiach projakościowych

W związku z otrzymaniem dotacji projakościowej na stypendia doktoranckie, proszę osoby zainteresowane o składanie stosownych wniosków zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dokumenty należy składać w Dziekanacie obsługi studiów III stopnia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2015 r.

Wnioski do pobrania dostępne są w serwisie dla doktorantów


II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ DOKTORANTÓW z cyklu PARADYGMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ DOKTORANTÓW z cyklu PARADYGMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI.

Konferencja odbędzie się w dniu 09 maja 2015 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c; 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Konferencja ma na celu przegląd prac naukowych oraz doniesień naukowych doktorantów z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju.

Formuła konferencji sprowadzać się będzie do prezentacji wybranych artykułów naukowych oraz przedstawiania recenzji przez Recenzenta. Końcowym etapem oceny każdej pracy naukowej będzie dyskusja nad jej zawartością merytoryczną, metodologiczną i formalną.

Wszystkie bieżące informacje wraz z karta zgłoszenia udziału oraz najważniejszymi terminami związanymi z uczestnictwem w konferencji, znajdują się na stronie internetowej Uczelni: www.wsb.edu.pl/konferencjadoktoranci


Zawiadomienie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr Marty Wysogląd

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marty Wysogląd na temat "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako źródło finansowania regionalnej polityki spójności Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godzinie 10:00 w Sali Rady Wydziału (budynek H) ul. Kochanowskiego 8 w Jeleniej Górze.

Doktoranci mogą wziąć udział w publicznej dyskusji na rozprawą doktorską mgr Marty Wysogląd.You'll need Skype CreditFree via Skype
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem