Współpraca międzynarodowa

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Przez współpracę z zagranicą rozumiany jest katalog działań Wydziału z podmiotami, mającymi swoją siedzibę poza granicami kraju. Część tych kontaktów odbywa się w oparciu o podpisane umowy, część ma charakter nieformalny i wynika z kontaktów osobistych pracowników Wydziału. Współpraca obejmuje dwie płaszczyzny: naukowo-badawczą i dydaktyczną.

Podstawę współpracy Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze z zagranicą stanowią następujące umowy międzyuczelniane:

Ponadto pracownicy Wydziału współpracują z następującymi Uczelniami i/lub organizacjami zagranicznymi:

Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Główną inicjatywą, w której uczestniczy Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze jest udział w pracach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa (ERN) z siedzibą w Libercu. Inicjatywa ta powstała w roku 1991 r., a jej celem jest koordynowanie kształcenia wyższego, działalność naukowo-badawcza pracowników uczelni znajdujących się na czesko-niemiecko-polskim transgranicznym obszarze Euroregionu Nysa. ACC jest organizatorem lub współorganizatorem wielu seminariów i warsztatów tematycznych. Od 1995 roku w ramach ACC co pół roku wydawane są zeszyty prac naukowych „Vědecka Pojednani – Wissenschaftliche Abhandlungen – Prace Naukowe”, w których publikowane są recenzowane artykuły naukowe.

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna w Euroregionie Nysa, w której uczestniczy Wydział w Jeleniej Górze została bardzo wysoko oceniona przy okazji obchodów 20-lecia ERN oraz 20-lecia ACC. W roku 2010 Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki zajął 2 miejsce w Polsko-Niemiecko-Czeskim konkursie organizowanym przez Euroregion Nysa za współpracę w kategorii Edukacja na obszarze Euroregionu. Więcej o ACC

Studia w IHI Zittau

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze jest współzałożycielem powołanej w 1993 roku transgranicznej uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim, tj. Międzynarodowego Instytutu Uniwersyteckiego w Żytawie (Internationales Hochschulinstitut Zittau – IHI). Począwszy od 2013 roku IHI jest jednostką centralną Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.


Szczególne znaczenie w ramach transgranicznej współpracy mają międzynarodowe inicjatywy i projekty organizowane przez Wydział, takie jak:

Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa. Spotkania te organizowane są od 20 lat. Początkowo (od 1993 roku) w Jeleniej Górze odbywały się Seminaria Studenckie z udziałem studentów z Czech, Niemiec i Polski. Seminaria Doktoranckie mają nieco krótszą tradycję; ich początek sięga 2004 roku. Oficjalna strona anglojęzycznej Konferencji Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa - International Conference of Young Scientists of the Euroregion’s Neisse in Jelenia Góra

Międzynarodowe zawody sportowe Volleyball – mixed – tournament in Zittau organizowane przez Hochschule Zittau/Görlitz. Każdego roku biorą w nich udział przedstawiciele studentów Wydziału EZiT.

Międzynarodowe seminarium dla studentów i doktorantów euroregionalnych szkół wyższych prowadzone w języku angielskim w Libercu (Czechy) oraz na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.

Poza możliwością podjęcia studiów w Internationalen Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy), studenci Wydziału mają możliwość korzystania z semestralnych lub rocznych wyjazdów na podstawie umów o wzajemnej współpracy z następującymi uczelniami zagranicznymi:

Erasmus+

Ponadto coraz liczniejsza grupa studentów Wydziału korzysta z wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Erasmus. Pobyt na studiach w ośrodkach zagranicznych trwa, w zależności od uczelni, semestr lub cały rok akademicki. Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania stypendiów naukowych i socjalnych. Rozliczenie nakładu pracy stypendysty po powrocie do Uczelni możliwe jest dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System). Studenci nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej, a dodatkowo otrzymują stypendia finansowane ze środków Programu Erasmus, które przeznaczone jest na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą. Decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał Kartę Uczelni Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) na lata 2014-2021, uprawniającą do realizacji działań w ramach Programu Erasmus +.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus +

Studenci Wydziału mają możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, Irlandia, Portugalia, Szwecja, Finlandia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Szwajcaria, Cypr, Węgry, Islandia, Rumunia.

Współpraca z zagranicą w latach 1969-2014 wywarła istotny wpływ na obecny kształt Wydziału Ekonomii, Zarządzana i Turystyki w Jeleniej Górze. Intensyfikacja współpracy międzynarodowej stanowi ważny element dalszego rozwoju naukowego Wydziału.

Kontakt

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem