Rekrutacja 2017

APLIKUJ NA STUDIA

SYSTEM REKRUTACJI KANDYDATÓW

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ

Studia stacjonarne licencjackie (I stopnia)

  • 01.08.2017 r. do 14.09.2017 r. – elektroniczna rejestracja Kandydatów – w tym czasie Kandydat zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne on-line, ankietę osobową, wnieść opłatę rekrutacyjną – w wysokości określonej zarządzeniem Rektora – za każdy kierunek, na który dokona zgłoszenia. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer pojawi się w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Kandydaci, którzy dokonali opłaty na dowolny wrocławski wydział zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na tym samym bądź różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.

  • 15.09.2017 r. do godz. 12:00 – ustalenie progu punktów kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych I stopnia
  • 16.09.2017r. – 22.09.2017 r. do godz. 15:00 – termin składania dokumentów, dla Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia.

Uwaga: złożenie dokumentów w okresie 16.09.2017 – 22.09.2017 nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia w stosunku do tej grupy Kandydatów zostanie podjęta 23.09.2017 r. do godz. 12:00.


Studia stacjonarne magisterskie (II stopnia)

  • 01.08.2017 r. do 13.09.2017 r. – elektroniczna rejestracja Kandydatów, którzy planują obronę pracy dyplomowej po 28 lipca 2017, ale nie później niż do 22 września 2017 – w tym czasie Kandydat zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne on-line, ankietę osobową, wnieść opłatę rekrutacyjną – w wysokości określonej zarządzeniem Rektora – za każdy kierunek, na który dokona zgłoszenia. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer pojawi się w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Kandydaci, którzy dokonali opłaty na dowolny wrocławski wydział zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na tym samym bądź różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.

  • 14.09.2017 r. – termin rozmowy kwalifikacyjnej. O miejscu i godzinie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.
  • 15.09.2017 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie progów punktowych kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych II stopnia.
  • 16.09.2017r. – 23.09.2017 r. do godz. 12:00 – termin składania dokumentów, dla Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia.

Uwaga: złożenie dokumentów w okresie 16.09.2017 – 23.09.2017 do 12:00 nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia w stosunku do tej grupy Kandydatów zostanie podjęta 23.09.2017 r. do godz. 15:00.


Aplikuj o stypendium na I rok studiów.

resized_300x176_logo_psp_a
MATURZYSTO, CZAS NA TWÓJ KOLEJNY KROK – STUDIA!

Na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kształcimy przede wszystkim ekonomistów i menedżerów, którzy będą zarządzać biznesem własnym lub cudzym, zarządzać kadrami i organizować pracę. Po ukończeniu studiów na naszej Uczelni możesz wykonywać m.in. następujące zawody:

Chcesz mieć perspektywę dobrego zatrudnienia i satysfakcjonujących zarobków? Przyjdź. Czekamy na Ciebie z ciekawą ofertą edukacyjną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stawiamy jednocześnie na uniwersalizm wykształcenia oraz specjalizację po to, aby nasz absolwent mógł łatwo dostosować się do wymogów rynku pracy. Sukces w tym zakresie gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, która znana jest z życzliwego nastawienia do studentów i może pochwalić się znaczącym dorobkiem naukowym oraz praktycznym, a także uznaniem w Polsce i na świecie.

Oferta edukacyjna Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze w roku akademickim 2017/2018 umożliwia podjęcie studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech kierunkach studiów:


Ulotka informacyjna dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Masz pytanie dotyczące rekrutacji? Zadaj je na oficjalnym FORUM!zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem