Współpraca

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na transferze wiedzy do gospodarki, kreowaniu innowacyjności, współpracy z biznesem, jednostkami samorządowymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi zarówno w kraju jak i za granicą. Strategiczne kierunki rozwoju Wydziału to m. in.: umacnianie pozycji naukowej Wydziału wśród wiodących wydziałów uczelni ekonomicznych w Polsce i Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz nawiązywanie partnerskich relacji z podmiotami otoczenia społecznego i gospodarczego. Systematyczne budowanie więzi pomiędzy uczelnią a sferą biznesu przynosi obopólne korzyści i często prowadzi do wdrażania przełomowych i niestandardowych rozwiązań, ma wpływ na doskonalenie i unowocześnianie dydaktyki, jak i na podnoszenie potencjału badawczego. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Na Wydziale funkcjonuje Dział Informacji i Rozwoju, który odpowiada między innymi za współpracę z partnerami. Oferta Działu Informacji i Rozwoju obejmuje dostęp do szerokiej bazy potencjalnych pracowników i promocję firm na Wydziale. Dział ten służy również jako platforma komunikacji pomiędzy studentami i absolwentami Wydziału a praktyką gospodarczą (np. w zakresie organizacji praktyk i stażów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, itp.).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem