Plan działań Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o. działającej przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na rok akademicki 2014/2015

 1. W nadchodzącym roku akademickim będą trwały dalsze prace nad doskonaleniem administracyjnej i formalnej strony funkcjonowania Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o.
 2. Opracowane zostaną wewnętrzne systemy zarządzania projektami, regulaminy pracy, obiegu dokumentów, Regulamin nagród i zasad awansowania pracowników Firmy. Zarząd firmy przygotuje Kodeks Etyki Pracownika Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej.
 3. Opracowane zostaną zasady przygotowania sprawozdawczości oraz zasady przeprowadzania oceny okresowej pracowników Firmy.
 4. Aktywne uczestnictwo w e-Platformie Mobilne Obserwatorium Ekonomiczne w ramach współtworzenia modułów tematycznych z zakresu działania firmy symulacyjnej.Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa aktywnie wspiera moduły interaktywnej platfor-my Mobilne Obserwatorium Ekonomiczne. Jej pracownicy będą zaangażowani w takie moduły jak Wiedza na wizji, Dobre praktyki, gdzie pracownicy będą przygotowywać filmy o działalności firmy i wydarzeniach na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
 5. Organizacja staży dla uczniów szkół ponadgminazjalnych.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, a także chcąc zachęcić do podejmowania studiów ekonomicznych na naszym Wydziale, pracownicy Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o. zaproponują uczniom szkół ponadgimnazjalnych niepowtarzalną możliwość poszerzania wiedzy ekonomicznej i zdobywania doświadczenia. Przygotowana będzie oferta staży dla uczniów szkół średnich i studentów innych uczelni. Oferujemy tym samym możliwość poznania nie tylko realiów działania naszej firmy, ale również zapoznania się z Uczelnią, wykładowcami oraz realiami życia akademickiego. Pragniemy przybliżyć młodym ludziom wartości jakimi sami kierowaliśmy się tworząc tą inicjatywę, a także pomóc w rozpoczęciu planowania przyszłej kariery zawodowej.
 6. Nawiązanie współpracy z Radą Menadżerów Biznesu i Administracji działającej przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W najbliższej przyszłości Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa chce nawiązać współpracę z Radą Menadżerów Biznesu i Administracji (RMBiA) działającą przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. RMBiA powstała w 2012 r., a tworzą ją przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji i jednostek samorządowych z regionu jeleniogórskiego. Rada współpracuje z Wydziałem m.in. w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, ewaluacji i doskonalenia jakości programów kształcenia w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy, uczestniczenia w realizacji procesu dydaktycznego, w tym warsztatów zastosowań ekonomicznych, umożliwiania studentom Wydziału odbywania praktyk oraz staży zawodowych, wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich.
 7. Organizacja warsztatów i szkoleń. Firma planuje w przyszłym roku akademickim zorganizować szereg szkoleń i warsztatów metodycznych dla swoich pracowników, studentów i partnerów biznesowych. Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa chce stworzyć możliwość poszerzania wiedzy ekonomiczno-społecznej i zdobycia nowych umiejętności poprzez szkolenia z zakresu autoprezentacji, etyki biznesu, zarządzania projektami, kreowania kariery. Każdy znajdzie coś dla siebie.
 8. Nawiązanie kontaktów biznesowych z firmami symulacyjnymi zrzeszonymi w centrali firm CENSYM oraz EUROPEN – Pen International. W Polsce jesteśmy jedną z nielicznych Uczelni, która realizuje projekt wirtualnej firmy symulacyjnej w zakresie konsultingu. Z uwagi na brak doświadczenia i obycia w wielkim świecie biznesu, z przyjemnością nawiążemy współpracę z bardziej doświadczoną firmą. Dla-tego jednym z głównym planów V-Student Consulting jest nawiązanie kontaktów biznesowych z firmami symulacyjnymi zrzeszonymi w centrali firm CENSYM oraz EUROPEN – Pen International.
 9. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Pracownicy Firmy planują również wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Nie ograniczamy się do rynku lokalnego. W planach są wyjazdy do zagranicznych partnerów zrzeszonych w Centrali Firm Symulacyjnych i wyjazdy do zaprzyjaźnionych firm i przedsiębiorstw w całym kraju. Pomocna będzie Rada Menadżerów Biznesu i Administracji, której przedstawiciele „udostępnią” nam swoje kontakty biznesowe.
 10. Przygotowanie szerokiej oferty usług konsultingowych zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku. Potrzeby rynkowe się zmieniają, tak samo jak preferencje klientów. Zgodnie ze standardami rynku przygotowywane i poszerzane będą usługi konsultingowe oferowane przez V-Student Consulting zarówno dla partnerów zrzeszonych w Centrali Firm Symulacyjnych jak i dla firm realnie funkcjonujących na naszym rynku.
 11. Aktywne uczestnictwo w targach firm symulacyjnych. Planujemy również aktywne uczestnictwo w wydarzeniach z życia centrali CENSYM. Zamierzamy uczestniczyć w regionalnych i ogólnopolskich targach firm symulacyjnych, podczas których będziemy przedstawiać naszą ofertę, poszukiwać potencjalnych partnerów biznesowych i klientów. Promując naszą działalność będziemy zachęcać do współpracy z nami inne podmioty będące częścią polskiej sieci firm symulacyjnych.
 12. Przeprowadzanie ciągłej rekrutacji pracowników. V-Student Consulting oferuje możliwość pracy w zgranym zespole, podczas której studen-ci Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze będą mieli okazję zaanga-żować się w działania firmy i zdobywać doświadczenie. Pragniemy zapewnić swobodny do-stęp do pracy w firmie nowym osobom poprzez ciągłą rotację pracowników. Studenci koń-czący już studia oraz pracownicy, którzy będą odchodzić z firmy zapewnią cykliczne wakaty, na które z przyjemnością poszukiwać będziemy nowych pracowników wywodzących się spo-śród studentów naszego Wydziału.
 13. Przygotowanie filmu promocyjnego o Wirtualnej Studenckiej Firmie Symulacyjnej. W najbliższej przyszłości planujemy przygotowanie filmu dokumentującego naszą działal-ność oraz promującego ideę firmy symulacyjnej na Wydziale EZiT. Obraz wykonany przez pracowników firmy będzie ukazywał zalety i korzyści, jakie można osiągnąć dołączając do zespołu V-Student Consulting.

Dotychczasowe działania V-Student Consulting obejmują:

Rekrutację pracowników do Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

 1. Rekrutacja pracowników została przeprowadzona wśród studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze w dniu 6 czerwca 2013 roku. Spośród 22 złożonych aplikacji, 12 osób pozytywnie przeszło proces selekcji. Kolejne konkursy i rekrutacja pozwoliły zwiększyć zatrudnienie w Firmie do 20 osób. Aktualny stan zatrudnienia to 20 osób, co w pełni zaspokaja potrzeby kadrowe Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej wynikające ze struktury.
 2. Dla pracowników Firmy zorganizowano dwa spotkania integracyjne. Miały one za zadnie zintegrować pracowników, poznać wzajemne możliwości i oczekiwania oraz wskazać najważniejsze ogniwo każdej firmy – silną i umiejąca wzajemnie współpracować grupę. Pracownicy-studenci z pełną świadomością wzięli na swoje barki ciężar prowadzenia własnej firmy.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem