Wydziałowa Rada Studentów

Rada Studentów Wydziału EZiT stanowi nieformalny organ władzy studenckiej (brak zapisu w statucie Uczelni). Jest ona zaakceptowana przez Władze Wydziału EZiT i traktowana jako reprezentant wszystkich Studentów Wydziału. W skład Rady Studentów wchodzić będą: Przewodniczący i Członkowie Samorządu Studenckiego, Student–Członek Rady Wydziału, Prezesi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich działających w ramach Wydziału EZiT, Przedstawiciel AZS, Starości poszczególnych lat i kierunków (wszystkich rodzajów studiów), Starości (Przedstawiciele)  specjalności, Przedstawiciel Rady Mieszkańców Akademików oraz Przedstawiciel Osób Niepełnosprawnych. Jako uczestnicy, bez prawa głosu, w obradach Rady udział brać mogą - Pracownik Działu Informacji i Rozwoju, Przedstawiciel Dziekanatu, Prodziekani Wydziału oraz inni zaproszeni goście.

Spotkania Rady Studentów odbywać się będą systematycznie raz w miesiącu, co najmniej dwa tygodnie przed terminem obrad Rady Wydziału. Termin taki pozwoli uwzględnić ewentualny głos Rady Studentów w planie Rady Wydziału. Postanowienia Rady Studentów prezentował będzie Student–członek Rady Wydziału lub inna wyznaczona do tego osoba, która będzie zapraszana na obrady Rady Wydziału. Charakter obrad Rady Studentów ustalą jej członkowie. Plan obrad i najważniejsze postanowienia będą zapisywane przez wyznaczonego członka Rady Studentów (Sekretarza) i prezentowane na stronie internetowej Wydziału

Celem Rady Studentów jest zwiększenie udziału studentów w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju Wydziału, poprawa przepływu informacji pomiędzy studentami, jak również pomiędzy studentami i władzami uczelni oraz zwiększenie zaangażowania studentów w rozwój Wydziału. Rada Studentów przejmuje odpowiedzialność za realizacje celów cząstkowych Strategii Rozwoju Wydziału w obszarze dotyczącym inicjatyw studenckich. Jest również konsultantem władz Wydziału w sprawach programowych i bytowych studentów.


Aktualności 

03.11.2016


Na ostatnim spotkaniu Rady Studentów został zgłoszony i omówiony problem dotyczący braku możliwości przechowywania przedmiotów między zajęciami dydaktycznymi. Jest nam miło poinformować, że problem został rozwiązany. Kierownik Biblioteki, Pani Elżbieta Piotrowska oraz pozostali Pracownicy zgodzili się udostępnić Studentom szafki umieszczone pod Czytelnią. Tym samym Studenci mogą od dzisiaj korzystać z tej infrastruktury. Prosimy o racjonalne korzystanie z szafek, tj. wykorzystanie szafek tylko przez niezbędny okres (czyli w danym dniu), dbanie o klucze i przechowywanie tylko tych rzeczy, które nie mogą być pozostawione w szatni. Miłego przechowywania


Dnia 18 października br. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2016/2017 spotkanie Rady Studentów. Spotkanie miało charakter informacyjny i zostały na nim poruszone następujące tematy: 

1. Problemy dotyczące biblioteki

2. Zapisy na języki

3. Szafki dla studentów

4. Dostęp do MOE

5. Aktualności na stronie Wydziału

6. Wybór specjalności

7. Dzień Specjalności

8. Dzień Otwarty

9. Wybory

10. Otrzęsiny -> Otrzęsiny I roku odbędą się 27.10.2016 w Street 27

11. Integracja z Samorządem Wrocławskim

12. Remont akademika

13. Stypendium 

14. Koła naukowe

15. Poradnik studentów dla studentów

16. Centrum Wsparcia Studentów

17. Dzień Krwiodawcy

Wszystkim studentom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie 4.11.2016. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem