KATEDRA GOSPODARKI REGIONALNEJ

WITAMY NA STRONIE KATEDRY GOSPODARKI REGIONALNEJ

13.kat.gosp.reg


AKTUALNOŚCI


Zapraszamy do udziału w

XXIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE”

29-30 września 2016 r. Hotel „Cieplice” w Jeleniej Górze – Cieplice, ul. Cervi 11,


Więcej informacji o Katedrze, jej pracownikach i ich działalności można znaleźć poniżej: 

O Katedrze

 Z historii Katedry

Dzięki inicjatywie i staraniom Pana Profesora dra hab. Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, Adama Ginsbert-Geberta (1914 - 1994) w roku akademickim 1971/1972 w jeleniogórskiej filii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu utworzono nową unikatową specjalność kształcenia studentów pod nazwą gospodarka miejska. Powołany w 1972 roku pod kierownictwem Pana Profesora Zakład Gospodarki Miejskiej dał początek kształcenia studentów o tej specjalności i rozwoju kadry naukowej. W wyniku wzrostu liczby studentów i rozwoju kadry naukowej w 1979 roku Zakład Gospodarki Miejskiej zyskuje rangę Katedry Gospodarki Miejskiej również pod kierownictwem Pana Profesora. W związku z odejściem Pana Profesora Adama Ginsbert-Geberta na emeryturę w 1984 roku kierownictwo Katedry obejmuje Pani Profesor dr hab. Danuta Strahl, która nieprzerwanie szefuje zespołowi pracowników po dziś dzień. Katedra Gospodarki Regionalnej swoją obecną nazwę uzyskała w 1991 roku.

Warto podkreślić, poza dydaktyką i dorobkiem naukowym, wkład Pana Profesora Adama Ginsbert-Geberta w kształcenie i rozwój kadry naukowej. Pan Profesor wypromował na doktorów czterech obecnych pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej: Ryszarda Brola, Jerzego Zaparta, Marka Obrębalskiego i Mariana Maciejuka.

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej dostosowywali treści programowe nauczania studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i zaocznych, do potrzeb rynkowych kształcenia kadry. Do 1996 roku była to specjalność gospodarka miejska, w latach 1996-2000 zarządzanie miastem, a od 2000 roku gospodarka i administracja publiczna. Specjalność naszą ukończyło do tej pory blisko 1,5 tys. absolwentów.


Działalność Katedry. W podstawowym składzie i profilu badawczym i dydaktycznym działała od 1973 r. jako Zakład Gospodarki Miejskiej, od 1979 roku zaś jako Katedra Gospodarki Miejskiej. W 1991 r. uzyskała obecny status, nazwę i profil badawczy jako Katedra Gospodarki Regionalnej. Kierownikiem Katedry do 1984 r. był prof. dr hab. Adam Ginsbert-Gebert. Od 1984 r. funkcje kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Danuta Strahl.


Działalność naukowo-badawcza Katedry Gospodarki Regionalnej

Katedra w ramach działalności statutowej prowadzi badania w zakresie Gospodarki regionalnej i lokalnej,

ze szczególnym uwzględnieniem tematów:

Katedra w ramach badań własnych prowadzi badania w zakresie Innowacyjności jak podstawy konkurencyjności regionów Polski na tle europejskiej przestrzeni regionalnej.

Celem naukowym powyższego tematu jest:


W ramach struktury Katedry działają dwa Zakłady:

 Zakład Gospodarki Lokalnej

 Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych

 skład osobowy zakładów

 • Prof. UE dr hab. Ryszard Brol - kierownik zakładu
 • Dr Andrzej Sztando
 • Dr Marian Maciejuk
 • Dr Marek Obrębalski
 • Dr Dariusz Głuszczuk
 • Dr Andrzej Raszkowski
 • Prof. zw. dr hab. Danuta Strahl - kierownik katedry
 • Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak – kierownik zakładu
 • Dr Małgorzata Markowska
 • Dr Beata Bal-Domańska
 • Dr Jacek Welc

obszary badań naukowych zakładów

W ramach tego obszaru prowadzi się badania dotyczące teorii i praktyki funkcjonowania gospodarki lokalnej oraz uwarunkowań rozwoju lokalnego. W szczególności badania dotyczą:

W ramach realizacji badań w tym obszarze prowadzone są prace poświęcone problematyce teorii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz badania empiryczne identyfikujące procesy rozwoju w układzie jednostek samorządu terytorialnego.

Drugi nurt badań dotyczy systemów informacji w gospodarce regionalnej i lokalnej oraz modelowania regionalnego.

Realizowane są między innymi problemy badawcze dotyczące:

 • planowania i zarządzania strategicznego lokalnych układów terytorialnych,
 • innowacyjności lokalnych i regionalnych układów terytorialnych,
 • ekonomicznych aspektów planowania przestrzennego,
 • ekonomika miasta,
 • wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
 • finansów samorządowych,
 • lokalnych usług publicznych,
 • zarządzania publicznego na szczeblu lokalnym,
 • kapitału społecznego w rozwoju lokalnym.
 • konkurencyjności regionów,
 • innowacyjność regionów,
 • diagnostyki ekonomicznej gospodarki regionalnej,
 • roli samorządów w rozwoju regionalnym,
 • europejskich systemów informacyjnych gospodarki regionalnej,
 • modelowania ekonometrycznego w skali regionalnej,
 • wykorzystania metod współczesnej ekonometrii w gospodarce regionalnej,
 • wykorzystania modeli panelowych w ocenie zjawisk ekonomicznych w gospodarce regionalnej,
 • metod współczesnej ekonometrii w segmentacji rynków-regionów,
 • metody klasyfikacji w analizie regionalnej.


cele działalności naukowo badawczej

Cele działalności naukowo-badawczej Zakładu Gospodarki Lokalnej dotyczą zarówno aspektu teoretycznego, jak i aplikacyjnego gospodarki lokalnych układów terytorialnych oraz rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego na szczeblu loklanym
Podstawowym celem podejmowanych badań w Zakładzie Ekonometrycznych Analiza Regionalnych jest rozwój metodologii analiz regionalnych wykorzystujących metody wielowymiarowej analizy statystycznej oraz modelowania ekonometrycznego z wyraźnym odniesieniem do teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem