Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

29 września 2014 r. r. odbyła się XLVI inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Uroczystość zaszczycili m.in.: Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski , Prezydent Miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła, Zastępca Prezydenta Miasta - Mirosława Dzika, Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec – Kornel Filipowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry – Leszek Wrotniewski, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry – Anna Ragiel, Starosta Jeleniogórski – Jacek Włodyga, a także Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego – Rafał Mazur oraz Posłowie: Posłanka Zofia Czernow oraz Marzena Machałek.

Ze szczególną serdecznością Dziekan Wydziału prof. dr hab. Marek Walesiak przywitał przedstawicieli przybyłych na tę uroczystość środowisk, przedstawicieli szkół średnich, a także instytucji i podmiotów gospodarczych, dzięki którym studenci mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w trakcie staży i praktyk studenckich.

Inaugurację rozpoczęto od wysłuchania hymnu narodowego, po którym wystąpił JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału EZiT prof. dr hab. Marek Walesiak, który rozpoczął przemówienie od przywołania krótkiej historii jeleniogórskiego Wydziału, który w bieżącym roku obchodzi 45-lecie funkcjonowania na rynku edukacyjnym.

Zgodnie w tradycją Profesor Walesiak złożył krótkie sprawozdanie z działalności Wydziału w roku akademickim 2013/2014.

Na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, Turystyka oraz na studiach doktoranckich studiuje dziś 1.447 studentów i doktorantów, w tym:

Przyjęliśmy na I rok studiów 362 studentów i doktorantów, w tym:

W imieniu braci studenckiej żaków przywitała grupa przedstawicieli Samorządu Studenckiego, która zachęcała nowo przyjętych studentów do brania aktywnego udziału w życiu studenckim.

Immatrykulacji studentów dokonali Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Edmund Cibis.

Miłym akcentem tegorocznej inauguracji roku akademickiego były uroczyste promocje na stopień doktora i doktora habilitowanego.

Dyplomy doktora habilitowanego uroczyście otrzymali: dr hab. Małgorzata Markowska, dr hab. Teresa Orzeszko, dr hab. Agnieszka Sokołowska, dr hab. Artur Myna, dr hab. Andrzej Dudek, dr hab. Marian Kachniarz.

Dyplom doktora nauk ekonomicznych odebrał dr Grzegorz Menet

Jak co roku z rąk prof. dr hab. inż. Edmunda Cibisa– Prorektora ds. Dydaktyki oraz dra Artura Zaborskiego – Prodziekana ds. studiów stacjonarnych, dyplomy uznania za bardzo dobre wyniki w nauce w ubiegłym roku akademickim otrzymali studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W trakcie tegorocznej inauguracji dyplomy uznania za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne z rąk Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Marii Wandy Kopertyńskiej oraz Prorektora ds. Dydaktyki i Prodziekana. ds. studiów stacjonarnych– otrzymali doktoranci.

Tradycyjnie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego wyczytał nazwiska pracowników, którym przyznał nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Marian Kachniarz nt. Wysokość a wzrost.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem