57


Charakterystyka i struktura Katedry

Katedra Gospodarki Regionalnej (KGR) jest jedną z katedr Wydziału Ekonomii Zarządzania i Turystyki zlokalizowanego w Jeleniej Górze stanowiącego integralny element Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownikiem Katedry jest prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak. W Katedrze funkcjonują dwa zespoły badawcze: gospodarki lokalnej i ekonometrycznych analiz regionalnych.

Zespół zajmujący się zagadnieniami z zakresu gospodarki lokalnej tworzą:

 • dr hab. Dariusz Głuszczuk, prof. UEW
 • dr Marian Maciejuk
 • dr Marek Obrębalski
 • dr Andrzej Raszkowski

Zespół prowadzi badania dotyczące teorii i praktyki funkcjonowania gospodarki lokalnej oraz uwarunkowań rozwoju lokalnego. W szczególności dotyczą one:

 • rozwoju lokalnego i regionalnego
 • zarządzania publicznego na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym
 • konkurencyjności lokalnych i regionalnych układów terytorialnych
 • innowacyjności lokalnych i regionalnych układów terytorialnych
 • ekonomicznych aspektów planowania przestrzennego
 • ekonomiki miasta
 • wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
 • finansów samorządowych
 • lokalnych usług publicznych
 • kreatywności na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego
 • marketingu terytorialnego
 • kapitału społecznego w rozwoju lokalnym.

Zespół zajmujący się zagadnieniami z zakresu ekonometrycznych analiz regionalnych tworzą:

 • dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UEW
 • dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW
 • dr hab. Beata Bal-Domańska, prof. UEW
 • dr Jacek Welc

Zespół realizuje badania w zakresie ekonometrycznych analiz regionalnych skupiających się wokół następujących obszarów:

 • rozwój regionalny (rozwój inteligentny, rozwój gospodarki opartej na wiedzy)
 • konkurencyjność i innowacyjność regionów
 • benchmarking regionalny
 • konwergencja gospodarcza (konwergencja innowacyjności).

Pracownicy zespołu w prowadzonych analizach regionalnych stosują metody współczesnej ekonometrii oraz metody wielowymiarowej analizy statystycznej, w tym:

 • modelowanie ekonometryczne (m. in. modele panelowe)
 • metody klasyfikacji
 • metody analizy struktur ekonomicznych.

Badania naukowe dotyczą głównie krajowej i regionalnej (na poziomie NUTS 2) przestrzeni Unii Europejskiej, a realizowane są w oparciu o zasoby informacyjne Eurostatu i BDL-u.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem